SISTE STEVNE: Etter 50 år virk
...
SISTE STEVNE: Etter 50 år virksomhet holdt Kirkelig Fornyelse (KF) i helgen sitt siste stevne på Hadeland. Bildet er fra festvesperen med prosesjonen hvor vi ser Kjetil Kringleboten i front. FOTO: Boe Johannes Hermannsen, KPK
Punktum for konservativt fellesskap
Del
Det høykirkelige fellesskapet Kirkelig Fornyelse (KF) arrangerte i helgen sitt siste tradisjonsrike stevne etter 50 års virksomhet.

Helgens kirkestevne på Gran på Hadeland satte punktum for bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse (KF).

– Det er vemodig, men vi gleder oss over det sterke vennskapet og felleskapet vi har og som vi vil bevare, sa biskop Roald Flemestad som har vært mangeårig leder i kollegiet.

LES: Slutt for kirkestevne etter 50 år

Han peker på at situasjonen i Den norske kirke (Dnk) har blitt radikalt endret gjennom flere vedtak og handlinger, allerede fra 1980-tallet.

– Det har medført at slaget om Dnk er tapt og KF har blitt hengende i løse luften, forteller Flemestad til KPK.

Fører arven videre

Fellesskapet ble opprettet i 1967 som en prestegruppe under navnet Pro Ecclesia, og ble i 1976 konstituert på nytt som en sammenslutning for prester og lekfolk innenfor Den norske kirke.

Kirkelig Fornyelse har i løpet av sin 50 år lange virksomhet vært en omfavnet og omstridt aktør i norsk kirkeliv. Organisasjonen var blant annet en sentral aktør i lærestriden i Den norske kirke på 1990-tallet.

FAST TRADISJON: Salmevandringen har vært en fast tradisjon på Gran-stevnet på Hadeland. I front Bjarte Hove. Foto: Boe Johannes Hermannsen, KPK
 

Dag Øivind Østereng , som har vært leder i kollegiet frem til nedleggelsen, påpeker at arven fra KF føres videre.

– Selv om KF legges ned, og det er dypt vemodig, skal en ny tidebønnsbok fullføres og utgis i løpet av 2017. Kunnskap og impulser fra KF vil alltid prege oss videre, selv om vi har valgt ulike kirkesamfunn, mener Østereng.

Det var rundt 100 deltaker med under kulturkvelden lørdag på Sanner Hotell.

Fikk aldri stor kraft

Sokneprest Sverre Langeland , som også har vært kollegieformann, påpeker at etter at KF endret seg til en ekumenisk bevegelse, fikk den aldri stor kraft.

– Derfor var det ingen annen utvei enn å nedlegge selve organisasjonen. Men det som KF har arbeidet for, blant annet gudstjenesteliv og glede, tidebønner, skriftemål – vil være noe vi arbeider med videre uansett organisasjon.

LES OGSÅ: Parkerer Kirkelig Fornyelse

Blant flere yngre deltagere finner vi stud. theol. Sondre Brynjulvssønn Ribe Øverby (26), som har vært med på de tre siste stevnene på Gran.

– Det har vært en stor glede og velsignelse å være her. Det er viktig å verdsette de liturgiske former som formidler det bibelske innhold. Det har stor verdi for det åndelige liv.

– Selv om KF legges ned, forsvinner ikke bevegelsens program og visjon, påpeker teologistudenten.

SENTRALE: Noen sentrale personer på Gran, fra venstre: Asle Dingstad, Roald Flemestad, Øystein Thelle og Torbjørn Olsen. Foto: Boe Johannes Hermannsen, KPK
 

Historie

Bernt T. Oftestad , som er professor emeritus i ved Menighetsfakultetet , var med fra starten av. Han gikk gjennom KFs 50 årige historie i sitt foredrag om «KF som nødhavn og provokasjon».

KF hadde sitt første stevne på Gran i 1967. To år senere ble basisdokumentet vedtatt, og Thelle ble valgt til talsmann utad.

LES MER: Nytt konservativt kirkeledernettverk

Oftestad påpekte at KF startet som en høykirkelig bevegelse på norsk og luthersk grunn. Han kom inn på avskallinger i bevegelsen, etter at den uttalte at KF uttalte seg mot provosert abort og fastholdt sin motstand mot kvinnelig prestetjeneste.

– KF hadde en stor vekst på 70-tallet og ble enda større på 80-tallet, med opptil 250 deltagere på Granstevnet, sa teologiprofessoren.

Begivenheter

Oftestad understreket KFs betydning blant annet gjennom tidsskriftet «Lære og Liv», utgivelse av en rekke tidsskrifter og familieleirene på Åpta.

Han trakk frem ulike begivenheter, som for eksempel da KF ikke fikk anledning til å bruke kirkene på Gran, men måtte feire messer i hotellet. 

FESTKVELD: Under festkvelden var det en rekke innslag, som blant annet her, hvor Sondre Brynjulvssønn Ribe Øverby viste kunster med opptil sju baller i luften samtidig. Foto: Boe Johannes Hermannsen, KPK
 

Han berørte også den kirkelige utvikling og valget av ulike kirkesamfunn som medlemmene i KF har foretatt siden slutten på 80-tallet.

– Det har vært en rik og morsom tid, men vi levde på en stor feiltagelse, nemlig at Den norske kirke er Kristi sanne kirke i verden, avsluttet Oftestad, som selv har vært en del av miljøet på Gran.

kirkelig fornyelse,kf,kristenliv,kirkeliv,konservative,konservativ,tradisjon,gran,kirkestevne,hadeland,roald flemestad,den norske kirke,dnk,kirken,kpk,fellesskap,kirkefellesskap,nettverk,prestenettverk,pro ecclesia,dag øivind østereng,sanner hotell,sverre langeland,sondre brynjulvssønn ribe øverby,teologi,bernt oftestad,bernt torvild oftestad,bernt t. oftestad,mf,menighetsfakultetet,det teologiske menighetsfakultet,gran-stevnet,granstevnet,prester,prestetjeneste,åpta