FOLKEMUSIKK: Dansarar og musikarar opptrer for turistar på Norsk folkemusum på Bygdøy. Felespelaren Hallvard T. Bjørgum meiner med stat og kyrkje må be om orsaking for måten folkemusikken er handsama på ned gjennom historien.  Foto: Paul Kleiven

Folkemusikar krev kyrkjeleg unnskyldning