BUDSJETT-KLAR: Dagrun Eriksen,
...
BUDSJETT-KLAR: Dagrun Eriksen, 1. nestleder i KrF forventer en kraftig økning av engangsstøtten til gravide. Foto: Silje Rognsvåg
KrF krever firedobling av engangsstønaden
Del
KrF vil ha gjennomslag på tre familiesaker i neste års statsbudsjett.

* Les flere saker om statsbudsjettet 2016

I dag legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2016. Signalene så langt er at til skattelette, omstilling av sviktende arbeidsmarked og flyktningkrisen i Europa blir de viktigste sakene.

Kristelig Folkeparti og Venstre har holdt seg utenfor budsjettsamtalene til nå, men har gitt tydelige signaler på forhånd om at regjeringen ikke bør legge opp til en hinderløype med omkamper og budsjettfeller som bistand og skatteklasse 2.

Les også: – Vi må skape før vi deler

Tre saker

For KrF-nestlederen er det tre forventninger til familiebudsjettet som st��r hennes hjerte nærmest:

• Kraftig økning av engangsstønaden til gravide til 2G - grunnbeløpet i folketrygden. 2G er 180.136 kroner. Satsen for engangsstønad er i dag 44.190 kroner.

• Trappe opp bemanningsnorm i barnehagen, slik at det er maks tre små barn eller seks store barn per voksen.

• Øke kontantstøtten for ettåringer.

Støtte mot abort

I samarbeidsavtalen med regjeringen og Venstre, fikk KrF gjennomslag for at engangsstønaden til gravide skal økes.

Det har den også blitt, men Eriksen mener økningen bare har vært symbolsk til nå. I fjor ble KrF skuffet over laber satsing på abortforebyggende tiltak og engangsstønad.

– Vi kan ikke regne med at regjeringen vil legge vår modell til grunn, med utbetaling hver måned i stedet for én stor utbetaling. Men vi forventer en kraftig økning, sier Eriksen.

Hun peker på at de som søker om å ta senaborter ofte oppgir økonomi som en årsak.

– Økonomi er den letteste saken vi kan hjelpe dem med.

Mer til ettåringer

Kvalitet og bemanning i barnehagen er neste punkt på lista. KrF ønsker seg to barnehageopptak i året, men også en minimumsnorm for bemanning. Regjeringen har varslet en bemanningsnorm i 2020.

– Vi tenker at en form for opptrapping må begynne allerede i høstens budsjett for å øke antall voksne per barn. Vi er avhengig av at voksne har tid til å lytte og bry seg om barna for at barnehagen skal være et godt sted å være, sier Eriksen.

Reelt alternativ

Kontantstøtten for ettåringer håper hun også å få økt, men har ikke noen sum på hvor høy den bør bli.

– Men det er viktig å trappe opp kontantstøtten så den blir et reelt alternativ for dem som vil utsette barnehagestarten noe, sier nestlederen.

Hun avviser at kontantstøtten får minoritetskvinner til å sitte mer hjemme, og hevder at flere etnisk norske benytter seg av kontantstøtten etter at den ble økt litt i fjor.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den totale utbetalingen av kontantstøtte økte med 11,4 prosent i fjor.

Gratis kjernetid

Venstres forventninger på familieområdet er flere barnehageplasser, gratis kjernetid i barnehagen for treåringer, og en prøveordning med gratis SFO for lavinntektsfamilier. Dette handler særlig om bekjempelse av barnefattigdom.

– I tillegg bør vi oppjustere barnetrygden kraftig for de som har aller dårligst råd, så får heller vi med god inntekt akseptere å få litt mindre, sier stortingspolitiker Sveinung Rotevatn (V).

Venstre har foreslått å fjerne hele kontantstøtten, men ifølge partikollega Iselin Nybø vil ikke dette være en kampsak for Venstre i statsbudsjettet.

– Det er viktigere med gratis kjernetid for treåringer, sier Nybø.

Mindre bråk

Etter at regjeringen har lagt fram statsbudsjettet i dag, blir det forhandlinger med Venstre og KrF om et endelig budsjett.

Forhandlingsdelegasjonen består av Hans Olav Syversen (KrF), Terje Breivik (V), Hans Andreas Limi (Frp) og Svein Flåtten (H).

Limi overtar etter at partifelle Gjermund Hagesæter er blitt statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har varslet at forhandlingene vil gå roligere for seg enn de to siste årene, da det har blitt mye bråk i forhandlingene og mange omkamper å ta.

Samarbeidspartiene er klare for mer ordnede former i år.

– Venstre har selv tenkt å bidra til at prosessen fra starten blir så harmonisk som mulig. Det er selvsagt avhengig av hva regjeringen faktisk kommer med i sitt forslag, sier Breivik.

KrF har gitt klar melding om at de håper regjeringen har lært, og ikke starter med omkamper.

– Tidlig på 90-tallet kunne KrF være fornøyd med ti prestestillinger og litt på familie, men den tiden er forbi. Vi ønsker å være med på å bygge samfunnet, sier Dagrun Eriksen.

Hovedutfordringene i budsjettet blir å møte den nye økonomiske situasjonen i Norge, mener Hans Olav Syversen (KrF), leder for finanskomiteen på Stortinget.

hans olav syversen,abort,barnehage,bemanningsnorm,dagrun eriksen,engangsstønad,engangsstønad gravide,frp,gratis sfo,gravide,høyre,innenriks,iselin nybø,kontantstøtte,krf,politikk,senabort,sfo,statsbudsjettet,statsbudsjettet 2016,sveinung rotevatn,terje breivik,venstre