Den norske kirke og organisasjonene

organisering

I den grad organisasjonene får en løsere tilknytning til kirken eller ikke lenger forstår seg selv som organisasjoner som arbeider for å løse kirkens oppdrag, svekkes rett og slett Den norske kirkes mulighet for å utføre sitt oppdrag.

Steinenes tale om evolusjon?

Samfunn

I Dagen 1. juli hevder biologiprofessor Jarl Giske, i en kommentar til Kjell J. Tveter, at meteoritt-steiner som faller ned på jorda inneholder spesielle molekyler som kaster lys over darwinismens evolusjonsteori. Men her skjuler Giske de viktigste fakta i denne saken.

Sveriges best bevarte hemmelighet

utvanning

Høsten 2008 kom Persson og andre i menigheten inn i en bibel- og bønnevekkelse. De så at det var skapt en menighetskultur som de opplevde som individualistisk, egosentrisk og ikke disippelgjørende. I trang etter å gjøre gudstjenestene relevante, var de markedstilpasset og kommersialisert og evangeliet var nærmest fraværende.

Sørgemarsj i Oslo

abort

Jesus elsker alle barna. Men det gjør ikke norske myndigheter.

Gud har en plan

guds plan

Gud har alltid en plan, det viser Han gang på gang.

Sentrum som hår i suppa

sentrumspolitikk

Det er veldig interessant å lese kommentarene i pressen etter Knut Arild Hareides uttalelser om sentrumspartiene og samtaler.

110 år etter pastor Barratts åndsdåp

filadelfia-jubileum

22.juni var det hundre år siden pastor Thomas Ball Barratts alliansemenighet i Kristiania ble ordnet som pinsemenighet, og ordningen trådte i kraft 26. juni 1916. Det er all grunn til å gratulere Filadelfia, Oslo med jubileet! Men veien dit skulle være lang og kampfull.

På tide med praksis

kirkemøtet

På tross av manges håp og ønske om allikevel å bevare enheten i kirken, så ser vi allerede nå av debatten og reportasjene om dette, at det i praksis, når det gjelder samlivsspørsmål, skapes to «lag» i kirken, både blant prester og kirkegjengere.

DELK, en kirkelig nødhavn?

i fokus

Vi respekterer dem som forblir i Den norske kirke; her er det snakk om ufattelig sterke bånd. Samtidig forstår vi svært godt de som sier: Nok er nok. Dette går bare én vei. Vi er glade om vi kan hjelpe dem, være et åndelig hjem. Og vi ønsker å ta imot dem med varme og respekt om de banker på vår dør. Men det utløser ingen jubelscener hos oss.

«Nettenes natt»

terror

Terroren i Paris kunne ha vært unngått.

Beklagelig x 2

terrorsikkerhet

Justisminister Anders Anundsen skriver i en kommentar til min tekst i Dagen 27. april at jeg tar feil når jeg hevder at regjeringen er tafatte i lovarbeidet mot radikal islam.

Kirken har konfirmert vranglære

kirkemøtet

Mandag 11. april 2016 vedtok kirkesamfunnet med det prangende navnet Den norske kirke vigsel av likekjønnede. Gjennom dette vedtaket har de omdefinert ekteskapet fra å være en institusjon mellom en mann og en kvinne til også å gjelde for enkjønnede par.

Mennesker på andre planeter?

romvesener

Hvis det finnes intelligent liv flere steder ute i universet, hvorledes er deres forhold til vår felles Skaper? Lever de kanskje i synd slik vi mennesker på jorden gjør?

Når setter man strek?

utmelding

Hvorfor skal man fortsatt «tviholde» på Dnk? Er ikke Gud større enn som så?

Skal du ikke si noe?

kirkemøtet

Det finnes bare en vei tilbake: Den klassiske omvendelsens vei.

Sviktende argumentasjon

kirkesplid

Det kristne livet er i kamp, gjennom oppgjør; det er å finne tilgivelse og bli fornyet. Det har aldri vært snakk om en ny kristen moralsk standard.

Lutherske grunner til å forlate en luthersk kirke

teologi

Det er svært begrensede muligheter i å jobbe innenfor en kirke du er uenig i. Er du prest, fristes og tvinges du av kollega
forhold og menighetsreaksjon til å holde deg unna konflikttemaer i forkynnelsen.

Selvbilde og syndserkjennelse

i fokus

Bibelen taler om mennesket ut ifra ulike perspektiver, som et skapt menneske, fallent, gjenløst og herliggjort. Det gjenspeiles blant annet i ulike trosartikler som vi har i vår felles kristne tro.

Å mobilisera menneske rundt Guds visjon

guds visjon

Korleis kan me etterstreba visjonen? Undersøkingar viser at få i dag vert kristne gjennom vanleg møteverksemd. Det skjer i større grad gjennom relasjonar og venneevangelisering.

Innovasjon for en bedre verden

i fokus

Innovasjon og nyskaping bringer verden fremover, men kan sosial innovasjon gjøre den bedre?

Den gylne regel og flyktningkatastrofen

den gylne regel

Europa opplever århundrets flyktningskatastrofe, uten sidestykke i vår tid. Knut Arild Hareide (KrF) avsluttet sin appell i partilederdebatten på NRK den 11. september med å minne det norske folk om grunnpilaren i vår kristne kultur, den gylne regel fra Bergprekenen.

Rystende om Guds dom

«22. juli-profetien»

Jan Ernst Gabrielsen er rystet over kritikken mot «22. juli-profetien». Jeg, og mange med meg, er like rystet over at Jan Ernst ­Gabrielsen og hans likesinnede ikke klarer å forstå kritikken.

Norsklæreren som 
gjerne ville utenlands

dagensdebatt

I Tent pleier vi å si at alle kan finne seg jobb utenlands uavhengig av yrke og alder. Hittil har dette vist seg å være tilfelle, selv om noen må streve lenger enn andre før ansettelsen er på plass.

Presten som formidler av spiritualitet

kronikk

Hva innebærer det å være pastoral leder i menigheten? Dette spørsmålet kan besvares på flere nivå. Kirken i Det nye testamente beskrives både som et åndelig fellesskap – en organisme – og i pastoralbrevene også tydeligere som en organisasjon.

Sjikanekultur vanærer Gud

Israelsflagg

Hvorfor har vi israelske og norske flagg i heimen, i en del menigheter, hvorfor bærer noen av oss pins med norsk og israelsk flagg?

Kristen enhet og brødsbrytelse

Meninger

Noen refleksjoner i anledning av at katolikken Ulf Ekman vil takke nei til nattverd hos pinsevenner. Mens Ulf Ekman var pastor på Livets Ord gjorde han nattverden gradvis mer katolsk. I et intervju med et britisk tidsskrift, Catolic Herald, innrømmer Ekman at under hans ledelse installerte Livets Ord et permanent nattverdsalter. Dette alteret ble ikke fjernet etter at Ekman sluttet som pastor på Livets Ord. Det kan derfor virke som om noen av de «skansene» som Ekman rent teologisk har flyttet frem i katolsk retning, ennå ikke har blitt justert tilbake selv om Lundqvist vil stå i en evangelisk tradisjon.

Tøffe tider

Les utdrag fra boken

I ettertid er det ikke vanskelig å se at det var en utfordring for Pinsebevegelsen med sin noe løse struktur av selvstendige menigheter, å takle et fremadstormende arbeid som Troens Bevis, skriver Arnfinn Clementsen i boken Tøffe tider. Her kan du lese et utdrag fra boken.

Vaksine mot 
israelvennskap

kommentar

Israelvennskap står ikke høyt på dagsordenen i mange kristne ungdomsmiljøer. De som lar engasjementet for Israel gli over i hets og fiendskap vet antakelig ikke hvor mye de skader sin egen sak.

Kan det islamske åket over Israel bli brutt?

Israel

Kan Gud være fornøyd med Israels politikk? Hvis ikke kan det være at Herren må rense sitt land fra avgudsdyrkelse og det kan skje gjennom en ny krig, skriver Borgvald Birkeland.

Som Luther leser Bibelen

KULTURNOTAT

Kravet om at Bibelen skal leses vitenskapelig var ikke utbredt i antikken, middelalderen eller hos Luther, skriver Bjørn Are Davidsen.