FORDJUPING: Kyrkjelydspedagog Hogne Berland opplevde at det var så mykje oppdrift i konfirmantkullet for to år sidan at det var grunnlag for å starte eit vidare undervisningsopplegg. Det har kyrkja i Øygarden ønskt i fleire år.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Konfirmantar på tredje året

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.