FORDJUPING: Kyrkjelydspedagog Hogne Berland opplevde at det var så mykje oppdrift i konfirmantkullet for to år sidan at det var grunnlag for å starte eit vidare undervisningsopplegg. Det har kyrkja i Øygarden ønskt i fleire år.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Konfirmantar på tredje året

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.