BEHOV: Prost i Arendal Kolbjørn Gunnarson mener staten må prioritere flere prester hvis Den norske kirke skal kunne fungere godt som folkekirke i fremtiden. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Etterlyser mer penger til prestestillinger

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.