DELER BEDEHUS: Oppslagstavla på Leirvik bedehus på Stord vitnar om at fleire organisasjonar deler huset. Eit strateginotat i regi av dei tre største misjonsorganisasjonane drøftar framtida for bedehusa.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Legg strategisk plan for bedehusa

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.