UTVALGT: – Vi erkjenne at jødene er et utvalgt folk som har en særskilt rolle i frelseshistorien, sier leder for Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem i Norge, Dag Øyvind Juliussen. Her taler han på et seminar på IKAJs Sommerkonferanse i Kristiansand i helgen med rundt 500 tilhørere på kveldsmøtene.  Foto: John Solsvik

– Må vise jødene et nytt bilde av kristendom

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)