MØNSTRING: Stadig flere slutter opp om Med Israel for fred. Bildet viser en stor mønstring foran Stortinget i regi av MIFF.  Foto: MIFF

MIFF passerer snart 10.000 medlemmer

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.