Demonisering smurt av skattekroner

ISRAELKOMMENTAR

Norske anti-israelske organisasjoner som er partnere for «Palestina-bistand» får nå rekordlave bevilgninger, viser en ny analyse utført av Med Israel for fred (MIFF). Men fortsatt blir boikott og demonisering av verdens eneste jødiske stat smurt med dine skattekroner.

Mistet medlemmer for første gang på ti år

nedgang

– I perioder hvor det er mye fokus på Israel, vokser MIFF raskt, men ikke alle blir med videre som betalende medlemmer, sier daglig leder Conrad Myrland.

Det blir ingen jul i Trondheim og Tromsø

ISRAEL-KOMMENTAR

Etter boikottvedtakene nekter flere prester å fortelle den gamle historien om jødiske bosettere og hvordan de fikk utenlandsk finansiering.

Slakt av «Salongen»

israelkommentar

Dette er eksempler på Tveits små feil. 
De store feilene 
er mer alvorlige.

Tiltaket mot jødehat som krever mot

ISRAELKOMMENTAR

Regjeringens Handlingsplan mot antisemittisme 2016-2020 ble lansert søndag 2. oktober. Etter at Hans Olav Syversen (KrF) har kjempet for saken med utholdenhet gjennom en årrekke, ble planen lansert bare noen timer før jødenes nyttårsaften. Den bærer hele seks statsråders navnetrekk.

Derfor må Israel være jødisk

ny bok

Hvorfor en jødisk stat i Midtøsten? Fordi alternativene har vist seg å være katastrofale for det jødiske folk, svarer forfattere i en ny bok.

MIFF svarer med eget kunstverk

israelkommentar

Med Israel for fred (MIFF) har valgt å svare på dette ferske angrepet mot Israel med vårt eget kunstverk.

Omstridt statsmann og fredsfrigur

begravelse

Han huskes for Oslo-avtalen og sine fredsvisjoner. Men først da han ble president, ble Shimon Peres populær blant sitt eget folk. Fredag gravlegges han i Jerusalem - og vi sender nett-TV direkte.

Meningen med MIFF

synspunkt

Dessverre er det slik at Israels fiender får et lett spill med å nøytralisere legitime israelske synspunkter dersom de kan sette merkelapper på MIFF.

MIFF parkerer seg selv

debatt

Etter å ha havnet på en liste med “uegnede foredragsholdere” i selskap med Hege Storhaug og førsteamanuensis Michal Rachel Suissa fra Senter mot Antisemittisme, pluss en ekskludert MIFF-avdeling i Trondheim - føler jeg for å avgi en frittstående kommentar i sakenes anledning.

Storhaug splitter Israels venner

konflikt

Uhørt at den kjente islamkritikeren ikke får tale på møter i Med Israel for fred, sier medlem Mike Adams. Andre mener organisasjonen må få bestemme hvem de vil ha på talerstolen.

Klargjøring om MIFF og Hege Storhaug

debatt

«Storhaug svartelistet av Israel-venner», utbasunerer avisen Dagen på sin forside fredag 17. juni. La MIFF klargjøre.

Respekt i Israel-familien

synspunkt

Årsaken til at styret i MIFF Trondheim ble oppløst i forrige uke, var at lokallagets styre ikke ville respektere hovedstyrets rett til å overprøve hvem som er egnet som foredragsholder i MIFF.

Uklokt av MIFF

leder

Israels venner trenger også Hege Storhaugs stemme.

Ekskluderte MIFF-medlemmer starter ny organisasjon

trondheim

Flere personer fra det ekskluderte styret i MIFF i Trondheim stiller seg i spissen for en ny pro-israelsk organisasjon. Men de oppfordrer samtidig sine støttespillere til å bli værende i MIFF.

Beklager intern konflikt

miff

Det suspenderte styret i MIFF Trondheim mener at ledelsen i organisasjonen har vist manglende vilje til dialog og mangelfull vilje til informasjon.

Midtøsten-konflikt i Trondheim

miff

Hovedstyret i Med Israel for fred vedtok før helgen å oppløse lokallagsstyret i Trondheim etter at de skal ha opptrådt illojalt mot ledelsen.

Razika – velsignelser 
og forbannelser

israelkommentar

Razika er et arabisk jentenavn som visstnok betyr «den som oversvømmer med velsignelser». Det norske Bergensbandet Razika er blitt oversvømt med forbannelser de siste dagene.

Israel - et land med sjelen intakt

ISRAEL

Palestina-ambassadør Eddie Whyte i Fagforbundet har et langt innlegg i Dagen 9. mars. Han gir seg ut for å representere sannheten i Israel/«Palestina»-konflikten. Men hans slagside røper seg ganske tydelig.

Israel - i ferd med å miste sin sjel

SYNSPUNKT

Conrad Myrlands innlegg 4. mars forsøker 
– atter en gang – å stemple Fagforbundets kritikk 
av staten Israel som antisemittisme eller jødehat.

MIFF vil ta med ungdom til Israel

ISRAEL

Med Israel for Fred (MIFF) vil ta med seg ti ungdommer på reise til Israel. Tanken er å utruste dem til å tale Israels sak i Norge.

MIFF «knuser» Palestinakomiteen

medlemsrekord

Med Israel for fred (MIFF) satte igjen ny medlemsrekord, mens Palestinakomiteen står på stedet hvil.

Netanyahus og Obamas krig går mot slutten

israelkommentar

«Syvårskrigen» mellom Benjamin Netanyahu og Barack Obama har foreløpig endt i en slags våpenhvile. Om ett år kan Israels statsminister håpe på et nytt politisk liv med en ny amerikansk president.

Syversen og KrF gjorde det rette

bistand

Når budsjettendringen får kritikk av Palestinakomiteen, er det stor sjanse for at regjeringen og samarbeidspartiene har gjort noe riktig.

TV2-profil krangler med Israel-venner

omstridt

– Med Israel for fred har kalt meg antisemitt, sier TV 2-reporter Fredrik Græsvik. – Det har vi ikke, parerer Conrad Myrland.

Våre skattepenger skal ikke gå til Israel-boikott

dagensdebatt

Offentlig finansiering av organisasjoner som boikotter Israel gjøre stor skade på Norges omdømme internasjonalt. Det er derfor viktig at Oslo kommune og Norad reagerer umiddelbart.

Israelsk film blir boikottet i Norge

boikott

Filmfestival i Oslo setter fokus på 
menneskerettigheter. Men en dokumentarfilm om funksjonshemmede barn er avvist. Den er nemlig laget i Israel.

Palestinernes belønning av terrorister fortsetter i stor stil

synspunkt

Det er ikke bare fengslede terrorister som får lønn. Også løslatte terrorister får månedslønn på nivå med toppstillinger i palestinske selvstyremyndigheter. 
De får også sekssifrede engangsutbetalinger, skriver Conrad Myrland.

Camerons sterke bånd til Israel

synspunkt

Under Cameron er samarbeid mellom Israel og Storbritannia når det gjelder forsvar og etterretning blitt kraftig styrket. Men også mye av dette er blitt holdt under radaren, skriver Conrad Myrland.

Uteblir fra aksjon for Israel

israel

Israelsmisjonen er ikke representert når 
rundt 60 kristne ledere og pastorer inviterer
 til solidaritetsmarkering med jødene og Israel 
i Oslo søndag.

Miff utsatt for dataangrep

dataangrep

Med Israel for fred (MIFF) ble denne uken angrepet av en anti-israelsk hackergruppe.

– En flom av løgner mot Israel

utenrikskommentar

Det har fossregnet i Sør-Israel. Og det førte i forrige uke til flom i Wadi Gaza. Da var det ikke tilstrekkelig for palestinske ledere å skylde på regn, skriver Conrad Myrland.

Sprer Israel-info til trønderne

massespredning

Med Israel for fred (MIFF) har sendt ut et spesialmagasin om Israel til de som bor 
i Sør- og Nord-Trøndelag. I motsetning til tidligere er det ingen som har reagert med svært grove uttalelser.

Jakten på en fredspartner

israel

Den dagen palestinerne får sin egen stat, vil Israel endelig leve i fred.

Høydepunktenes og tragedienes år

utenrikskommentar

For Med Israel for fred (MIFF) har år 2014 vært preget av store svingninger. Det har svingt fra de mest gledelige og oppløftende hendelser til de mest tragiske, skriver Conrad Myrland.

Apollon skaper formørkelse

utenrikskommentar

I gresk mytologi er Apollon guden for lys, sannhet og profetisk klarsyn. På Universitetet i Oslo er Apollon et forskningsmagasin som ikke alltid når opp til den samme guddommelige standard.

Hold bistand tilbake 
til Hamas er avvæpnet

utenrikskommentar

Internasjonal bistand til Gaza har frigjort midler som de får fra andre kanaler, til innkjøp av raketter og bygging av angrepstunneler inn i Israel, skriver Conrad Myrland i MIFF.

Lite godt svar

Utenrikskommentar

Utdanningsdirektoratet har med sin diskriminering av Israel brutt opplæringsloven, skriver Conrad Myrland.

Gaza, hets og sosiale medier

gaza

Sidsel Wold (NRK), Vebjørn Selbekk (Dagen), Conrad Myrland (MIFF), Håkon Borud (Aftenposten) og Per Arne Kalbakk (NRK) møttes til debatt over temaet «reportere i kryssild». Se debatten i opptak.

Flom av klager til Kringkastingsrådet

Gazadekning

Siden 1. juni har NRK registrert 664 skriftlige henvendelser på dekningen av Gaza-konflikten. Tar man med telefonhenvendelser er antall klager trolig langt høyere.

En ekte fred i Israel

Støttemarkering

Søndag ettermiddag møtte hundrevis av israelsvenner foran Stortinget. – Vi kan ikke sitte på gjerdet, men må stå opp for Israel sier Karin Østhaug Meyer fra Fredrikstad.

MIFF har passert 8000 medlemmer

medlemsverving

Aldri tidligere har Med Israel for fred (MIFF) hatt så mange støttespillere. Organisasjonen har fått tusen nye medlemmer i løpet av tre uker.

MIFF lagde seerstorm 
i NRK

MIFF

Da reporter Sidsel Wold rapporterte fra Gaza på direkten, reagerte MIFFs leder med opp­fordring om å klage til NRK. Det resulterte i seerstorm.

Avdelingsredaktøren

Dagens leder

Avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Utdanningsdirektoratet vil også være redaktør for MIFFs nettsider, skriver Dagen på lederplass.

Festen som ikke skal ta slutt

Meninger

Den beste måten den norsk-israelske festen kan fortsette på, er at kong Harald drar på gjenvisitt til Israel, skriver Conrad Myrland.

Smålig av Klassekampen

Meninger

Å nekte å ta inn Med Is­rael For Freds an­non­se er en små­lig og lite kle­de­lig hand­ling fra en avis som el­lers leg­ger stor vekt på å la ulike syn komme til orde, skriver Dagen på lederplass.

- Sarpsborg må slå opp med Betlehem

Samfunn

Fremskrittspartiet i Sarpsborg mener at kommunen må avslutte vennskapsforholdet med den palestinske byen Betlehem. Mandag arrangerte partiet Israel-seminar med fullt hus.

Fortsatt tro på ny norsk Israels-politikk

Israel

Internasjonale Kristne Ambassade tror fortsatt på en ny politisk kurs overfor Israel med den blå regjeringen. Det skjer på tross av at to israelske selskaper nylig ble utelukket fra oljefondet på grunn av virksomhet Vestbredden.

Stadig kritikk av Israel gir grobunn for antisemittisme

Meninger

Alt i alt må man kunne påstå at gjen­tat­te gan­ger med ne­ga­tiv om­ta­le i norsk pres­se av jø­de­sta­ten Is­rael, ska­per gro­bunn for anti­se­mit­tis­me, slik jøder her i lan­det mener iføl­ge un­der­sø­kel­ser.

Enighet om å danne israelvennlig allianse

Israel

Norske Med Israel for fred er storebror i en allianse av Israel-venner fra 15 land som nå er emning. I Hitlers fødeland startet de i helgen arbeidet med en bred pro-israelsk front i Europa.

Mange Israel-venner i den nye regjeringen

Israel

Fem med­lem­mer av Høyre/Frp-re­gje­rin­gen var med i in­ter­esse­grup­pen Is­ra­els ven­ner på Stor­tin­get før val­get i høst. Lan­dets støtte­spil­le­re håper på en mer Is­rael-venn­lig norsk re­gje­ring.

Ensidig hetsuke mot Israel

Meninger

Å blan­de re­li­gion med po­li­tikk er ty­de­lig­vis sann guds­tje­nes­te, bare det kan gå ut over is­rae­le­re.

En ny kurs i forholdet til Israel

Israel

Norge kan ikke lenger godta at palestinerne bruker sine bistandsfinansierte budsjetter til å formidle jødehat og hylle terrorister i statsfinaniserte og statskontrollerte medier.

- De som har drept våre kjære, går nå fri

Israel

Reaksjonene i Israel er sterke etter at regjeringen i helgen vedtok å sette fri 104 palestinske fanger dømt for terror. Løslatelsen var en forutsetning for de nye Midtøsten-forhandlingene.

«Jøder burde vært utryddet»

Kristenliv

Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) har nå distribuert sitt spesialmagasin med Israels beste argumenter ut til alle 218.000 husstander i Akershus fylke. Alle er ikke like begeistret for det.