RØKELSE: – Jeg hjelper blant annet presten med å tenne røkelse, forteller Thorleif Grønnestad.  Foto: Ove Eikje

Kraftig vekst i tros- og livssynssamfunn

Bibler og forbønn i VM-gatene

bergen

Når sentrum i Bergen koker av sydende Sykkel-VM-feiring, går en gruppe kristne rundt og spanderer boller, bibel og forbønn.

I Guds hånd

andakt

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn», leser vi i Efeserne 5, 20.