RØKELSE: – Jeg hjelper blant annet presten med å tenne røkelse, forteller Thorleif Grønnestad.  Foto: Ove Eikje

Kraftig vekst i tros- og livssynssamfunn

Bygger broer i ørkenen

Israel

I Negev samarbeider troende og ikke-troende jøder om å skape et felles samfunn. Prosjektet støttes av norsk organisasjon.

Radikal

andakt

«Radikal» er et ord som klinger dårlig i disse terrortider. Men uttrykket har blitt brukt lenge før, om kristenliv som søker å ta på stort alvor det Jesus kaller til.