RØKELSE: – Jeg hjelper blant annet presten med å tenne røkelse, forteller Thorleif Grønnestad.  Foto: Ove Eikje

Kraftig vekst i tros- og livssynssamfunn

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)