Arne Lein. Foto: Norges Handikapforbund

– Barn kan ikke få rett til dødshjelp

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)