SELVPORTRETT: Fadi Abou Hassan har tegnet seg selv inn på forsiden av det terrorrammede satiremagasinet Charlie Hebdo.  Foto: Fadi Abou Hassan

Ble fengslet og torturert for tegninger

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).