Illustrasjonsfoto: Kamchatka/Yayimages

Sinte ansikt

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?