Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Guds fylde

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.