Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Guds fylde

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.