BARNE- OG UNGDOMSARBEID: Undersøkelser viser, at de fleste som tar imot Jesus, gjør det før de fyller 20 år. Derfor er det så viktig med barne- og ungdomsarbeid, skriver Håkon C. Hartvedt.

Gi ikke opp

Det er nok rett som mange sier, og som nok også undersøkelser viser, at de fleste som tar imot Jesus, gjør det før de fyller 20 år. Derfor er det så viktig med barne- og ungdomsarbeid.

Samtidig blir det mer og mer aktuelt å arbeide for at dem som har tatt imot Jesus, ikke faller fra. Bibelen har nok av eksempler på det. Gideon, Saul, Salomo og Demas, for å nevne noen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og det kom et punkt i Jesu liv der så mange forlot Ham at Han måtte spørre sine aller nærmeste: «Vil også dere gå bort?» (Johs 6,67)

Det er i dag et sterkt press på å forlate den sunne, bibelske lære. Og mange har dessverre gjort det. Så prøver vi å formane, og oppmuntre, men for mange blir likevel presset for stort. Men så sterkt jeg kan, vil jeg med noen vers oppmuntre deg til å ikke gi etter, men holde fast på din tro at på at Jesus er veien, sannheten og livet. Og at ingen kommer til Faderen uten ved ham. (Jf. Johs 14,6)

Det er så mange som begynte bra,

men år har gått – og de har falt ifra.

Og noen vet det ikke engangs selv,

så hold deg våken om det går mot kveld.

Vi vet at veien kan bli tung og lang

før vi kan ankre opp ved Himlens strand.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men Jesus selv, og engler, vil gå med,

og du skal merke kraften i Guds Fred.

Gi ikke opp før du er kommet fram.

Gi ikke opp din vei mot Himmelen.

Gi ikke opp for seieren er nær.

Gi ikke opp for snart så er du der

hvor Jesus selv vil favne deg som venn

og si: Velkommen hjem til Himmelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Der dine kjære som gikk foran deg,

i tro på Jesus, gleder seg med deg.