Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Gjelden slettet
Del
«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Kol 2,14.

Det er tungt å oppleve en gjeldskrise, både for et samfunn, og ikke minst når mennesker blir rammet. Skyld og gjeld er tunge byrder som slett ingen liker eller søker, og for noen kan det oppleves dramatisk.

Problemene kan virke uoverstigelige. Gjeldskrise kan også bli et åndelig problem. Synden og skylden kan kjennes tung å bære, og mange søker etter noe som kan lette byrdene.

Noe som kan skape frihet og fred i hjerte og sinn. Herrens tjener, Jesaja hadde fått et påbud om å trøste og tale vennlig til sitt folk. Det skulle ropes ut et gledens budskap om at skylden var betalt.

Jesaja betyr Gud er frelse eller Herren frelser, og det ble slik som profetbudskapet forutsa.

«Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes strid er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle sine synder.» Jesaja 40,2.

Det er syndeskylden det her profeteres om, og det er en skyld som ikke kan betales med penger. Det var noe Gud måtte ordne opp i. Jesus gikk inn i vårt sted. Med sitt blod slettet han skyldbrevet som ingen av oss hadde mulighet til å betale.

«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Kol 2,14.

«Alt som var meg imot, ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset ved ham. Hvilken byrde han bar da han sonoffer var, og tok bort all min synd og min skam.» (T. B. Barratt) Takk og pris for det!

andakt,ivar gjerdi