Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Frihet
Del
«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Joh. 8,31–32.

Når Jesus taler om frihet, knytter han den alltid opp mot sannhet. Ved å lære sannheten å kjenne, lærer vi friheten å kjenne.

«Frihet og liv er ett», skriver Nordahl Grieg.

Det er en erkjennelse av at mennesket er skapt til å leve i frihet. Men menneskeheten har gjennom tidene ikke hatt evne og forstand til å etterleve dette.

Syndefallet skapte en helt ny situasjon av ufrihet for mennesket. Syndens og ondskapens krefter gjorde at mennesket ble omskapt til ufrie mennesker, slaver under åndsmakter som ledet bort fra det Gudsbilde vi var skapt til.

Og som følge av dette har mennesker stått fram som despoter og diktatorer, og ikledd seg herskeroller i Guds sted. Og det har satt sitt preg på denne verdens historiske løp.

Sannheten om Jesus er at frelsen er knyttet til Ham som den oppstandne, grunnlagt på nåde og ikke gjerninger. Det er Guds gode vilje med oss.

Det er den som gjør oss virkelig fri. Det er befrielsen fra trelldommen under synden. Nøkkelen til å bli fri er at en tar inn over seg sannheten. Det må Den Hellige Ånd hjelpe oss med, slik at vi ser at vi er syndere som trenger nåde.

Gud hjelpe oss til å leve i virkelig frihet, slik at vi får nåde til å eie fred med Gud. «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh. 8,36.

andakt,ivar gjerdi