ANDAKT: «Resultatet ble at man
...
ANDAKT: «Resultatet ble at mannen og hele familien kommer til tro på Jesus. Jesus hadde skapt en tro som måtte deles med andre.» Foto: Adobe Stock
andakt
Han trodde
Del
Å gå i tro på Jesu ord, uten bevis og visshet om hva som ville skje, bare på grunnlag av et løfte, er en trosprøve uten like.

«I Kapernaum bodde en kongelig embetsmann. Han hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær.» Johannes 4,46–47.

Å gå i tro på Jesu ord, uten bevis og visshet om hva som ville skje, bare på grunnlag av et løfte, er en trosprøve uten like. Men det var det den kongelige embetsmannen gjorde. Les Joh. 4, 46–54.

Jesus er tilbake i Kana i Galilea der han gjorde sitt første under. Folk har ikke glemt det som skjedde da, og han blir godt tatt i mot. Han blir oppsøkt av en kongelig embetsmann.

Sønnen var alvorlig syk, og han har kommet den lange veien for å be om hjelp. Jesus ble ofte møtt med krav om tegn og under, og det var mange som nærmest bygget sin tro på undergjerninger. Jesus kommer med en liten kritikk, «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke», vers 48.

Men mannen bare gjentar sin bønn om at Jesus må gjøre hans syke sønn frisk, «Herre, kom før gutten min dør!». Nøden hadde drevet ham til Jesus, som ser at mannen stoler på ham. Og han svarer på bønnen på en annen måte enn forventet, «Gå hjem, din sønn lever!». Mannen trodde Jesus. Hjemme får han vite at underet skjedde da Jesus uttalte ordene.

Resultatet ble at mannen og hele familien kommer til tro på Jesus. Jesus hadde skapt en tro som måtte deles med andre.

andakt,kapernaum,jesus,judea,israel,galilea,ivar gjerdi