ANDAKT: «Det er derfor så vikt
...
ANDAKT: «Det er derfor så viktig at Gud får vise oss Ordet som den nødvendige kraftkilden i hverdagen.» Foto: Adobe Stock
andakt
Åndelig føde
Del
«Jeg fant dine ord og åt dem, og de var til glede for meg», Jeremia i kapittel 15,16.

Vi trenger mat for kroppen og vi trenger mat for det åndelige liv. Det er i dobbelt forstand viktig å ha god «niste» med seg på livsvandringen.

Dersom en overser det og løper forbi «matstasjonene», vil en ikke ha nok krefter til å fullføre løpet og kan stå i fare for å komme på avveie åndelig talt. Men Gud har lovet nødvendig mat i rette tid.

Paulus var redd for at han skulle komme i en slik situasjon. «Men for meg er ikke liv eller død verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus Kristus; å vitne om evangeliet om Guds nåde.» Apg. 20,24. Han var derfor opptatt av at de kristne må være godt og riktig rustet i troens strid.

Det skjer alltid noe når vi leser og hører Guds ord. Ordet er levende og kraftig. Det er derfor så viktig at Gud får vise oss Ordet som den nødvendige kraftkilden i hverdagen.

«La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Koll. 3,16.

Guds ord er levende og det er derfor så viktig og nødvendig at det får veilede oss og være selve kraftkilden i hverdagen. «Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat i rette tid. Du åpner din hånd og metter alt som lever, med det som godt er.» Salme 145.

andakt,åndelig påfyll,ivar gjerdi,jesus kristus,paulus