Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Livgivende kraft
Del
Den Hellige Ånd må være det sentrale i den kristne tro og tjeneste.

Åndens gjerning er å vekke troen på Jesus Kristus, og virke i oss som en livgivende kraft slik at den blir grunnfestet og sterk.

«Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. – Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: ‹Abba, Far!› Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.» Rom. 8.

Ånden skal minne om alt det Jesus har sagt og gjort. Den fred som Jesus gir, er fred med Gud. Denne fred er en tilstand der alt skjer i samsvar med Guds vilje. Å ha Guds fred betyr å ha kommet i et rett forhold til Gud.

Vi kan få hvile i vissheten om at vi er Guds barn. Verdens fred kan aldri gi fullkommen ro og harmoni. Den kan nok gi en flyktig følelse av fred. Men Guds tilgivelse og fred er fullkommen.

Kristi fred er en sann virkelighet som har sitt grunnlag i Jesu forsoningsverk på korset, der han tok all vår skyld og straff på seg. Det er den viktigste gave som Gud kan gi.

Jesus minner også om viktigheten av å holde fast ved hans ord. Den Hellige Ånd virker først og fremst gjennom Gud ord.

Åndens gjerning er også å gi Guds barn Åndens gaver. Paulus understreker at disse gavene, som gis hver enkelt særskilt, skal være til nytte og virke til menighetens oppbyggelse.

Vi skal tjene hverandre med de åndelige gavene.

«Bruk meg nådefulle Frelser, som det her behager deg!»

ivar gjerdi,andakt