Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Hvile
Del
Alle trenger og lengter etter hvile for kroppen, og mest av alt trenger vi hvile for sjelen.

Jesus innbyr oss til å legge av oss byrdene, og legge det over på ham, slik at vi virkelig kan få hvile.

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Matt. 11,28–29.

Dypest sett er det syndene vi skal få bekjenne og legge av oss. David var også opptatt av stillheten hos Gud og hvilen ved Guds hjerte. «Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham.» Salme 62,2.

Det finnes ingen større glede og velsignelse enn å erfare hvilen i Gud. Når det er travelt og urolig omkring oss er det ofte vanskelig å bli så stille at Gud kan få oss i tale.

Salmisten viser vei. David peker på det faktum at det er i håp til Gud at hans sjel finner den stillhet som alle dypest sett lengter etter.

Den beste hvilen for sjelen er å finne og hvile i Gud. Gjennom Ordet og bønnen møter Gud dem som blir stille for ham, og åpner seg for hans livgivende krefter.

«Vi er skapt til samfunn med Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i Ham.» Augustin.

Kom til meg, sier Jesus. Han vil at vi skal søke Gud og finne hvile for sjelen.

andakt,ivar gjerdi