ANDAKT: «Hva skulle da hindre
...
ANDAKT: «Hva skulle da hindre oss fra å gå etter hans godhet? Hva ellers skulle gjelde og telle i vår relasjon med ham?» Foto: Adobe Stock
andakt
Guds forbipasserende godhet
Del
«Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over» (2 Mos 33,19).

Guds godhet ble vist fram for Moses da han ville komme nær Gud. Abraham, Isak og Jakob var også fortrolig med Guds godhet. Men Moses fikk gå dypere inn og lære å kjenne Guds karakter og vesen.

Vi vet at Gud også er streng. Som jordens herre og dommer kan han ikke la urett og synd passere ustraffet. Hans strenghet, rettferdighet og nidkjærhet blir bekreftet i vannflommen.

Likevel har Guds godhet forrang. Gud oppsøker ikke vreden, han er sen til å bli sint. Han forklarte Moses at godheten både viser seg i hans barmhjertighet og i hans nåde. Barmhjertigheten avslører hans evne til medfølelse og engasjement for dem som lider. Nåden viser Guds evne til å tilgi uretten begått mot hans bud og lover – uten motytelser. Det som måtte kreves av offer, sørger han selv for gjennom Sønnens uskyldige død.

Hva skulle da hindre oss fra å gå etter hans godhet? Hva ellers skulle gjelde og telle i vår relasjon med ham? Ingen av oss kan skryte på oss noe annet enn at vi er et produkt av Guds nåde og barmhjertighet. Det finnes ingenting mer og ingenting mindre. Guds godhet er alt vi har og alt vi trenger.

andakt,moses