Veivalg: Hver dag må vi velge
...
Veivalg: Hver dag må vi velge og vrake. Og vandre. Livet er fullt av veikryss. Ingen ønsker å havne på ville veier.Hva slags veivalg vil du velge i dag? Hvem viser deg veien? Hvor leder denne veien deg til slutt? Det er bedre med den gode Hyrde enn en god førerhund!
andakt
Den gode hyrde
Del
«Han gir meg nytt liv. Han leder meg på rettferdighets stier for Sitt navns skyld»

Salme 23 har du kanskje hørt i begravelser? Egentlig er den en salme om Guds kjærlighet midt i alle livets faser!

Hvordan da? Jo, slik som jeg har sett mine sauers behov for en nærværende hyrde, slik har Herren sett at jeg behøver det. Sier David. Og Han gjeter meg.

Hvem er egentlig denne Herre som David kaller for sin Hyrde? Peter kaller Ham for «sjelenes hyrde». Hebreerbrevet kaller Ham for «Fårenes store hyrde». Jesus sier om seg selv: «Jeg er den gode hyrde.» «Jeg er med dere alle dager inntil tidsalderens ende.»

Å, om jeg bare ville høre Hans røst!

Den gode hyrde, sier David, «gir meg nytt liv». En norsk sanger har diktet: «Hvem kommer til meg når andre går bort?Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort. Og likevel kalle seg venn?Hvem orker se meg som den jeg er – Og elske meg som en sønn?»

Ja, vi lengter etter tilgivelse og nye muligheter. Mest fra Gud.

Han, Den gode hyrden, gjør det! Han gir meg nytt liv, sier David. Slik David hadde omvendt mange sauer når de hadde fått ryggvelt og var i fare for å dø – slik vender Den gode hyrde på oss og gir oss nytt liv. Dette gjorde Han ved sin egen korsdød og oppstandelse. For vår skyld.

«Han leder meg på rettferdighetens stier – for sitt navns skyld.»

David viser meg at jeg behøver å bli veiledet, så jeg kan ta kloke veivalg. For jeg ligger ikke i sengen eller i grønne enger hele livet.

Hver dag må vi velge og vrake. Og vandre. Livet er fullt av veikryss. Ingen ønsker å havne på ville veier.Hva slags veivalg vil du velge i dag? Hvem viser deg veien? Hvor leder denne veien deg til slutt? Det er bedre med den gode Hyrde enn en god førerhund!

Det finnes ikke noen viktigere vei enn veien til Gud! «Rettferds stier» er først dette: Den Guds rettferdighet vi får. Ved troen på Herren Jesus.

Den gode hyrden sier: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Rettferdighetens stier er dernest i smått og stort å gå veier som gleder Gud. «Stol på Herren av hele ditt hjerte og sett ikke lit til din forstand, så skal Han gjøre dine veier rette.»

Hvordan leder Den gode Hyrden oss slik? Ved Sitt Ord. Les Den gode hyrdens ord! Prøv å gjøre det den sier! For «Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti», sier David.

Du kan ikke ha en bedre Influencer enn Den gode hyrden! «For du lærer meg livets vei. For ditt åsyn er det en fylde av glede. Ved din høyre hånd en evig fryd.»

David forteller oss hvorfor Hyrden leder ham på rettferds stier: «For Ditt navns skyld!» Visste du at livet ditt dypest sett ikke handler om deg? Det handler om Herren! Du er hans sau!

En gammel prest som så dette, diktet for lenge siden – og jeg håper du vil se det samme: « Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt må være, og alle sjele, og alle trelle, og hver geselle, de skal fortelle Din ære!»

«Menneskets mål er å være til ære for Gud og å glede seg i Ham for alltid.»

Han gir meg nytt liv. Han leder meg på rettferdighets stier for Sitt navns skyld.

Salme 23,3

andakt,begravelse,kjærlighet,dag martin østevold,centralkirken i bergen,jesus,den gode hyrde