Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Hedenskapets kardinalsynder
Del
Historieboken «Silkeveiene» følger verdenshistorien slik den fortoner seg fra Østens synsvinkel. 

En ting er gjenkjennbart: Maktbegjær og havesyke kan overkjøre respekten for menneskelivet fullstendig. Omtalen av menneskehandel og nedslakting av folkegrupper er rystende lesning.

1. Tessalonikerbrev tar oss ned på lokalplanet. Der møter vi oppgjøret med de kreftene i menneskesinnet som ligger bak slikt. «Ingen må bedra eller utnytte sin bror» (4,6), sier apostelen.

De nye kristne må ikke rettferdiggjøre en oppførsel som skor seg på andre. Svindel i kjøp og salg og utnyttingen av fattige er mørkets gjerninger.

Den andre kardinalsynden han nevner er knyttet til seksualiteten. Ekteskapet mellom én kvinne og én mann skal være rammen om det seksuelle samlivet. Hedningene ga ofte lystene fritt spillerom.

Men, kjære kristne: «Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene» (4,3–5).

Driften er gudgitt og sterk. Men den skal styres av respekt for Guds ordninger – hellighet – og respekt for den kommende ektefelle – ære.

Mange fikk noe å tenke på da brevet ble opplest.

andakt,egil sjaastad,bibelen