ANDAKT: «Leser vi Guds ord reg
...
ANDAKT: «Leser vi Guds ord regelmessig og fordyper oss i det, så vil det trenge seg inn og prege og berike våre liv». Foto: Adobe Stock
andakt
Det gir liv
Del
«Det er min trøst i nøden at ditt ord gir meg liv». Salme 119,50

Denne salmen på hele 176 vers er en eneste sammenhengende bønn. Det gjelder jo de fleste av Davids salmer. De skal berike bønnelivet. Men salmen er først og fremst en salme om Guds ord, om dets egenskaper og virkninger. Om velsignelsen ved å lese Guds ord, tro på det og følge det. Og salmen gir en rekke formaninger og påminnelser om hva som kan skje dersom man forsømmer å innrette seg etter det. Her også en sterk påminnelse til de unge, «Hvorledes holder den unge sin sti ren? Ved å ta vare på ditt ord» Salme 119, 9.

Det er viktig å bruke og lese Guds ord. Mennesket lever ikke av brød alene. Svært ofte kan en få inntrykk av at de materielle verdier betyr mest for mange. Bibelen forkynner at det bare er Guds Ånd, ved Ordet, som kan vise oss hva vi har i Jesus.

Leser vi Guds ord regelmessig og fordyper oss i det, så vil det trenge seg inn og prege og berike våre liv.

«La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte.» Koll. 3,16.

Det er viktig med åndelig mat. Vi forsømmer sjelden den legemlige maten. Spørsmålet er om vi er like flinke til å ta til oss av Guds levende ord? Det er det som åndelig talt holder oss i live!

salme,andakt,ivar gjerdi,davids salmer,bibelen