ANDAKT: « Vi vet at det er ufo
...
ANDAKT: « Vi vet at det er ufortjent og av Guds nåde at Jesus døde og gav oss både ny identitet og nye rettigheter.» Foto: Adobe Stock
Ny identitet og nye rettigheter
Del
«Forstår de da ingen ting, de som gjør urett? (Salme 53.5)»

I en verden full av urettferdighet stiller mennesker eksistensielle spørsmål – særlig når uretten rammer dem selv. Hvorfor skulle dette skje meg? Hvem stiller opp for at jeg skal få min rett? Den gode nyheten er at Gud allerede har besvart det siste spørsmålet. Jesus har stilt opp for deg! Det første må kanskje stå ubesvart fordi spørsmålsstillingen er feil.

Men den som blir kjent rettferdig vil få rett til slutt. Jesus stilte opp både for dem som begår urett og for dem som lider urett. Vi er alle både offer og overgripere, skyldige og uforskyldte i en og samme person. Guds rettferdighet gjenoppretter alt det som synden har påført oss og alt det som vi har påført andre. Den som blir kjent rettferdig har fått en ny identitet. Offer- og overgriper-rollene går i oppløsning.

Vi ser hverandre med nye øyne som rettferdige i Kristus. Fra denne nye posisjonen kan vi også lære om hellighet og kjærlighet. Helliggjørelsen hindrer oss fra å fortsette å synde. Kjærligheten overkommer skillet mellom offer og overgriper. Den som har satt sin lit til Guds rettferdighet ønsker seg ikke tilbake til eget strev. Vi vet at det er ufortjent og av Guds nåde at Jesus døde og gav oss både ny identitet og nye rettigheter.

terje t konradsen,andakt,jesus,kjærlighet,nåde