ANDAKT: « I sin grenseløse kjæ
...
ANDAKT: « I sin grenseløse kjærlighet ønsker han å skape lys, glede og fred i våre liv!» Foto: Adobe Stock
andakt
Guds lys
Del
«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36.

Salme 36 skildrer kontrasten mellom menneskers ondskap og Guds miskunn. Slike som ikke erkjenner sin egen synd, fornøyde med seg selv. Og gjerningene viser mangel på gudsfrykt. Men Herren er full av miskunn, rettferdighet og frelse. Selve livets kilde er i Gud, gitt oss ved hans skaperord. Det første Gud skapte var lys i et stort mørke. Han oppholder alt liv, og han gir evig til alle som kjenner ham. «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Joh. 17,3. I sin grenseløse kjærlighet ønsker han å skape lys, glede og fred i våre liv!

Ingen liker å famle omkring i stummende mørke. Går vi gjennom en skog i mørke ser vi gjerne for oss skumle skikkelser, og frykten ligger alltid på lur. Vi trives best i lyset. Mange opplever også mørke og tunge tider i eget liv.

Jeg er både døpt og konfirmert i Jakobskirken i Oslo, som nå er kulturkirke. Der er en vakker altertavle som framstiller Jesus-barnet i Betlehemsstallen. Kunstneren har skapt en fantastisk lysvirkning. Vi ser ingen lyskilde, men et vidunderlig lys fra barnet i krybben kaster sitt skinn ut over det mørke stallrommet og hyrdene som står omkring. Det er det sanne Guds lys som skinner i mørket!

andakt,ivar gjerdi,salmenes bok,jakobskirken,jesus,betlehem