ANDAKT: «Elefanten, synden i d
...
ANDAKT: «Elefanten, synden i ditt eget liv, ikke let etter den alene. La Ordet og Ånden vise deg. Og la modne medmennesker støtte.» Foto: Adobe Stock
Elefant
Del
«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8:36

«Elefanten i rommet» er et kjent uttrykk. Man mener den tingen som ingen påpeker, men som faktisk tar hele plassen. Det kan være i en familie, et fellesskap, eller i eget liv.

Elefantens fetter er anklager og intriger og syndebukker, og usunn kretsing om egne og andres feil. Men elefanter finnes likevel.

Elefantene står der ikke uten grunn. Stor smerte eller frykt eller ensomhet er ofte årsaken til at de insisterer på å være usynlige.

Det trengs ydmykhet når man har med elefanter å gjøre. Da er det greit å begynne med eget liv. Er det en elefant der? Den merkes ved at resten av livet i rommet må smyge seg langs veggene.

Når den ene synden aldri får navn, blir alt annet klemt og presset uansett hva man gjør riktig. Motsatt, når elefanten er sluppet ut, er det lett og trygt å være sann og tilstede.

Elefanten, synden i ditt eget liv, ikke let etter den alene. La Ordet og Ånden vise deg. Og la modne medmennesker støtte.

Så kan du kanskje se elefanter andre steder og. Bare det skjer med ydmykheten ditt eget liv har gitt deg.

En elefant trenger fasthet, men enda mer stor barmhjertighet for å kunne rygge ut av en liten stue. Kjenner du Guds barmhjertighet?

elefant,andakt,den hellige ånd,sverre h skilbreid