Ingen kan legge en annen grunn
...
Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus, skriver andaktsholderen. Foto: Adobe Stock
Andakt
Riket, menigheten og arbeidet
Del
Enhver medarbeider må vokte seg for hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt; Jesus Kristus. 

«For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning» (1 Kor 3,9). Apostelen Paulus etablerte nye by-menigheter i Lille-Asia og i Europa på sine tre misjonsreiser.

Først oppsøkte han jødene i synagogen og forkynte Guds rike for dem. I de fleste byene ble det likevel dannet nye menigheter av hedningekristne. Når jødenes motstand ble for voldsom måtte arbeidet beskyttes mot deres sjalusi og raseri.

Kineseren Watchman Nee skrev noen klassiske bøker om nytestamentlig kristendom. Bøkene hans er lest over hele verden. I en av bøkene forklarer han forskjellen mellom den lokale menigheten og arbeidet til apostlene.

Det nye testamentet beskriver både forkynnelsen av Guds rike, menighetens fremvekst og arbeidet til apostlene. Paulus sier i første Korinterbrev at apostlenes arbeid er å plante, vanne og bygge. Noen planter, andre vanner, men bare Gud kan gi vekst.

På samme måte er det med byggearbeidet. Enhver medarbeider må vokte seg for hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt; Jesus Kristus.

Alt apostolisk arbeid skal en dag prøves med ild. Om arbeidet tåler ildprøven fordi det er bygget med edle materialer, skal arbeideren motta lønn for sin innsats.

andakt,terje t konradsen,menighet,inspirasjon