ANDAKT: «Men for alle som tror
...
ANDAKT: «Men for alle som tror er evangeliet en Guds kraft, som gjør hva ingen lov og ingen moral kan utrette: Dette gjør oss til Guds barn, frelst av bare nåde.» Foto: Adobe Stock
Rettferdige ved tro
Del
Evangeliet utelukker våre gjerninger som grunnlag for tro. «Er det av nåde da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde.» Rom. 11,6.

Rettferdiggjort ved tro er et stående uttrykk i Romerbrevet. Evangeliet åpenbarer at det blir gitt oss en rettferdighet fra Gud som vi ganske enkelt får motta som gave.

Det glade budskap er ganske enkelt at «hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Her oppfylles profetien om at Herrens lidende tjener gjør de mange rettferdige, idet han bærer deres misgjerninger. Han er kommet for å dekke over misgjerninger og til å føre fram en evig rettferdighet. Denne rettferdighet kommer fra Gud.

«Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet.» Rom. 5,19.

Men for alle som tror er evangeliet en Guds kraft, som gjør hva ingen lov og ingen moral kan utrette: Dette gjør oss til Guds barn, frelst av bare nåde.

andakt,romerbrevet,evangeliet