Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
«Frihet og liv er ett»
Del
«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under trelldoms åk.» Gal. 5,1.

Når Jesus taler om frihet, knytter han den alltid opp mot sannheten. «Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8,31-32.

Ved å kjenne sannheten, lærer vi friheten å kjenne. «Frihet og liv er ett», har Nordahl Grieg skrevet, og det er jo en erkjennelse av at mennesket er skapt til å leve i frihet.

Men menneskeheten har gjennom tidene ikke hatt evne og forstand til å etterleve dette. Syndefallet skapte en helt ny situasjon av ufrihet. Syndens og ondskapens krefter gjorde at mennesket ble omskapt til ufrie mennesker, slaver under åndsmakter som ledet bort fra det Gudsbilde vi var skapt til.

Og som følge av dette: Mennesker har stått fram som despoter og diktatorer, og har ikledd seg herskeroller i Guds sted. Og det har satt sitt preg på denne verdens historiske løp.

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under trelldoms åk.» Gal. 5,1.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll