Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Ordet står fast
Del
«Gi meg et fast punkt og stå på, og jeg skal bevege verden!»

Det meste i denne verden ­forandrer seg. Stater og kulturer­ gjennomgår ofte endringer. I ­naturen skifter og forandrer det seg gjennom årstidene.

Det ­finnes bare et forhold som er ­stabilt og urokkelig, lyder budskapet fra profeten Jesaja 40,8: «Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid.»

«Gi meg et fast punkt og stå på, og jeg skal bevege verden!» Slik ropte en gang en stor personlighet med overbevisning. De fleste mennesker ønsker vel et slikt fast holdepunkt, noe man kan stole på og regne for sant.

Man ønsker en fast grunn å bygge sitt liv på. Da er det godt å kunne peke på Guds ord som det virkelige faste og urokkelige. Salmisten vitner om det: «I evighet, Herre, varer ditt ord, det står fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt; du har grunnlagt jorden, og den står fast. – Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Salme 119.

Gud er i sitt ord og holder sitt ord, og han viser sin trofasthet mot den som tror og vil følge hans ord. Men Guds ord har også en alvorlig påminnelse: «Vil dere ikke tro, kan dere ikke stå støtt.» Jesaja 7,9., og en annen oversett­else: «Hvis du ikke står fast i troen, vil du ikke bli stående i det hele tatt.»

«Velsignet er den som stoler på Herren, og setter sin lit til ham.» Jeremia 17,7.

andakt,inspirasjonskilde,ivar gjerdi,åndelig påfyll