Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
«Just som jeg er»
Del
Det er mange situasjoner der behovet for å pusse på fasaden melder seg.

Mot slutten av sitt lange liv ga den verdenskjente predikanten ut en bok om sitt liv. Den fikk tittelen «Just as I am» - «Just som jeg er».

Predikantens navn var Billy Graham og tittelen på boka hentet han fra den salmen som ble sunget da han tok sin beslutning om å bli en kristen. Det hadde skjedd nesten 80 år tidligere.

Det er mange situasjoner der behovet for å pusse på fasaden melder seg. «Du kan ikke gå slik» er en setning noen av oss har hørt fra foreldre eller ektefelle. Man skulle et sted, men mor eller kone syntes kanskje ikke man var pent nok kledd.

Om lag 15 år etter at Billy Graham hadde kommet til Jesus «just som jeg er», var det en annen ung gutt som gjorde det samme. Han ble ikke predikant, men sanger. Han het Johnny Cash.

Senere skulle de to stå på samme plattform mer enn én gang. Billy Graham som forkynner og evangelist; Johnny Cash som sanger med et sterkt vitnesbyrd.