Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Like og unike
Del
Vi er skapt i Guds bilde som mann og kvinne (1 Mos 1, 27). Like, men også unike!

«Like som to dråper vann» er et uttrykk som brukes i blant. Det er mulig formuleringen er sann når det gjelder vanndråper, men den gjelder ikke for snøkrystaller. Det hevdes at det ikke finnes to snøkrystaller som er helt like. Hver enkelt av dem er unik.

Det kan neppe vi se dersom vi skulle klare å fange ett slikt krystall, så vi får bare velge å tro det. Og kanskje bruke noen øyeblikk på å tenke over hva slags overskudd av fantasi og skaperglede det må ligge bak en slik enorm kreativitet.

Mennesker kan også ligne hverandre. Barn som ligner på sine foreldre, søsken som ligner på hverandre. Noen ganger så mye at man ikke kan se forskjell på dem. Og samtidig er hvert eneste menneske helt unikt, et selvstendig individ med de samme rettighetene og den samme verdien.

Bare dette er likt for oss alle: Vi er skapt i Guds bilde som mann og kvinne (1 Mos 1, 27). Like, men også unike!