OPPTATT AV GUDS RIKE: – Jeg vi
...
OPPTATT AV GUDS RIKE: – Jeg vil fortsette å lese i Bibelen og forhåpentligvis forstå mer om Guds rike, sier Elisa de Wilde (18). Her er hun i Forskningsrådet sine lokaler sammen med Nick Anthony Eden (t.h) fra Den internasjonale skolen i Stavanger og Erlend Lunde Runestad fra Stavanger Katedralskole. Foto: Birgit Opheim
Vant med oppgave om Guds rike
Del
Elisa de Wilde (18) vant 7.000 kroner og ble gratulert av kulturministeren for sitt bidrag til årets Unge Forskere-konkurranse. Der konkluderer hun med at Jesus tilførte noe nytt til det eksisterende jødiske begrepet om Guds rike.

– Guds rike var noe jeg visste lite om sett i forhold til den store betydning temaet har både i jødedom og kristendom, forteller Elisa de Wilde (18). Den finske jenta er en av ungdommene som har fått med seg pris og andrepremie i Norges eldste forskningskonkurranse for ungdom, «Unge Forskere». Kulturminister Torhild Widvey gratulerte henne og delte ut diplom.

Elisa synes at det er en del forvirring og generell misforståelse om temaet Guds rike i foredrag og taler hun selv hadde hørt.

– Dette er så viktig! Vi som kristne kan ikke ta oss råd til ikke å vite eller basere vårt syn på misoppfatninger, mener den unge jenta. Hun og broren vokste opp i byen Mariehamn, i Åland, med en mor som er frivillig medarbeider i den lokale pinsemenigheten og en far som jobber som lege.

Internasjonalt

Elisa er elev ved United World College i Flekke nær Dale i Sunnfjord. Her tar hun videregående skole på engelsk sammen med rundt 200 andre elever fra 95 ulike land gjennom « International Baccalaureate » (IB)-opplegget.

Da hun skulle bestemme seg for særoppgave, valgte hun å skrive innenfor faget Verdens religioner.

– Jeg valgte å sammenligne Jesu ord om Guds rike med det eksisterende jødiske synet fordi jeg tror vi bare kan få en dyp forståelse av hans ord når vi setter dem i den riktige kontekst. Vi må huske at Jesus var en jøde og var involvert i rabbinske debatter i sin samtid.

Elisa møtte forståelse fra veilederen sin, som ba henne skrive en introduksjon om tematikken innenfor en ramme på 4.000 ord. «Tilførte Jesus noe nytt til det eksisterende jødiske begrepet Guds rike», ble spørsmålet som den unge jenta søkte å svare på. For å gjøre det sammenlignet hun direkte sitater fra Jesus i evangeliene med et stort antall eldre jødiske tekster der «Guds rike» eller «himmelriket» blir nevnt.

Elisa så på hva Guds rike består i, hvilken rolle Messias har i riket, hvilken rolle hedningene har, sammenhengen mellom Guds rike og spesielle manifestasjoner av Guds kraft på jorden, forholdet mellom Guds rike og å gjøre Guds vilje og til slutt, de eskatologiske aspektene knyttet til dette riket.

– «Jesus har en mye mer åndelig tilnærming til Guds rike. Siden mange jøder på denne tiden forventet et politisk eller nasjonalt rike, er det sannsynlig at hans undervisning ble betraktet som overraskende», skriver Elisa. Hun viser til at Jesus diskuterer hvilke forutsetninger som trengs for å komme inn i Guds rike.

– «Dette er et nytt uttrykk i forhold til Guds rike. Det reflekterer også den store betydningen som Jesus ga det å gjøre Guds vilje for å komme inn i riket».

Elisa tar til orde for at Jesus, som den første, introduserer tanken om en gradvis ekspansjon av Guds rike.

– «Dette er nytt for jødedommen, skriver hun, og viser til undervisningen om at Guds rike var til stede, men skulle samtidig oppfylles i hans andre komme».

Elev-drevet

Skolens rektor, Richard D A Lamont er ikke klar over at Elisa har vunnet andrepremie når Dagen ringer. Han forteller at skolen deltok for første gang i fjor, og at det var et tidligere styremedlem som anbefalte elevene å komme med bidrag.

– Dette har vært fullstendig elev-drevet, uten innblanding av lærere. Det eneste jeg har merket er at vi manglet noen elever på campus sist uke da de var i Oslo.

Lamont synes det er positivt at elevene deltar i konkurranser med krevende oppgaver som de har brukt mye tid på.

– Det gir et ekstra insentiv. Etter vårt pensum må alle skrive en særoppgave. Det holder universitetsnivå, sier han.

Blant elevene som vant premier i Unge Forskere i år, var fem fra skolen i Sunnfjord som har 95 nasjonaliteter i sin midte. I fjor vant en spansk jente førstepremien.

Sissel Marie Holmern, seniorrådgiver i Norges forskningsråd , forteller Dagen at det ikke er uvanlig at det er mange bidrag fra utenlandske elever fordi forskning ikke ligger i læreplanen i den norske skolen.

– Mange som vinner går på engelskspråklige IB-linjer og de har ofte foreldre med utenlandsk opprinnelse.

Elisa de Wildes tematikk er ikke ukjent i Unge Forskere-konkurransen:

– Det er ikke uvanlig at tro og religion er tema i bidragene, forteller seniorrådgiveren.

Bibelskole

Elisa kommer til å holde frem med å fordype seg i Guds ord.

– Jeg vil fortsette å lese i Bibelen og forhåpentligvis forstå mer om Guds rike jo mer jeg leser, sier hun.

Allerede nå, kort tid etter hun har levert bidraget sitt, har hun oppdaget flere lignelser og relevante avsnitt i Bibelen og nye tolkninger som hun kunne ha tatt hensyn til da hun arbeidet med oppgaven.

– Det er så mye å lese og så mye å lære om dette temaet, sier hun.

Den kristne jenta planlegger å studere medisin i Sverige etter hvert. Hun planlegger tur til Italia når hun er ferdig med videregående skole til sommeren.

– Jeg skal gå på bibelskole, informerer hun.