Stevneguiden.no i ny drakt
Del
Få inspirasjon og planlegg frihelger og ferier med Dagens stevne, møte- og arrangementsoversikt.

Dagen re­lan­se­rer nå en opp­da­tert ver­sjon av Stevne­guid­en.no .

Vår, som­mer og høst er det spesielt stor ak­ti­vi­tet i Kris­ten-Nor­ge. Du kan bruke stevneguid­en til å søke in­nen­for et gitt tids­rom, bruk fri­tekts­søk for å finne sted, nav­net på stev­net etc. Et zoom­bart kart viser deg hvor de ulike stev­ne­ne hol­des.

Og nå kan alle stev­ne- og møte­ar­ran­ge­rer selv opp­ret­te en ny side - og fort­lø­pen­de opp­da­te­re in­for­ma­sjon.

Sav­ner du et stev­ne, møte eller ar­ran­ge­ment i over­sik­ten på Stevne­guid­en.no ?

Tips oss her (fyll ut skje­ma­et og kryss av for om du er møte­ar­ran­ger eller kun er tip­ser .)

Nor­dis­ke stev­ner

Vi vil gjer­ne ha med ar­ran­ge­men­ter i Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land i over­sik­ten vår. Tips oss gjer­ne .