Sogneprest nektes adgang til kapell
Del
Læstadianerne vil ikke ha gjengift prest.

Vikarprest Kjell Skog er nektet adgang til kapellet i Nord-Lenangen, det læstadianske menighetshuset i Nord-Lenangen . Skog er for tiden vikarierende sogneprest i Lyngen, men styret for menighetshuset vil ikke ha den skilte og på nytt gifte presten til gudstjenester og høymesser i det privateide menighetshuset i Nord-Lenangen.

Reidar Lund, som er en av fire i styret for menighetshuset, bekrefter overfor nordlys.no at Skog er uønsket ved gudstjenester og høymesser. Han sier det er en helhetsvurdering av prestens liv og levne som ligger bak beslutningen.

Skog selv har et avslappet forhold til at han er uønsket i menighetshuset.

- Jeg synes det er greit. Det er deres hus, og de bruker det til det de vil. Når jeg ikke er velkommen, er jeg ikke det, sier han.

DAGEN