Palestinsk samlingsregjering kunngjøres mandag
Del
Palestinas president Mahmoud Abbas sier at den nye palestinske samlingsregjeringen blir kunngjort mandag.

I et møte med frans­ke freds­ak­ti­vis­ter lør­dag sa Abbas at Is­rael har vars­let ham om nye sank­sjo­ner når PLOs og Hamas' te­kno­krat­re­gje­ring er et fak­tum.

Hamas og PLO, som do­mi­ne­res av Abbas' Fatah-par­ti, ble i april helt uven­tet enig om å opp­ret­te en sam­lings­re­gje­ring be­stå­en­de av te­kno­kra­ter og uav­hen­gi­ge, men kunn­gjø­rin­gen er blitt for­sin­ket på grunn av uenig­het om hvem som skal bli uten­riks­mi­nis­ter.

Tors­dag ut­pek­te Abbas Rami Ham­dal­lah til stats­mi­nis­ter i den nye re­gje­rin­gen.

Is­rael har fra førs­te stund vært imot en pa­le­stinsk re­gje­ring der Hamas er med , og av­brøt av den grunn av freds­for­hand­lin­ge­ne som har på­gått i et års tid.

NTB