Her er Børres Knudsens dramatiske liv
Del
Børre Knudsens dramatiske liv kan dokumenteres med kinofilm, i pressebilder og i tekst. Her er en kavalkade.

Børre Arnold Knudsen blir 77 år 24. september. Han ble vidgjeten på 1970- og 80-tallet etter at han la ned den statlige delen av sitt sokneprestembete i Balsfjord i Troms i protest mot loven som ga kvinner adgang til såkalt selvbestemt svangerskapsavbrudd til og med tolvte svangerskapsuke.

Årstall og hendelser

1964: Gifter seg med Ragnhild; de får fem barn.

1966: Knudsen uteksamineres fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, fra en institusjon kjent for liberal teologi, tross Knudsens sterkt konservative profil.

1967: Knudsen ordineres til prest i Bergen Domkirke av domprost Per Lønning - som senere skulle gå av som biskop i Borg grunnet abortloven. 

1968: Knudsen blir kallskapellan i Balsfjord i Troms, fra 1971 sokneprest samme sted.

1978: Lov om selvbestemt abort vedtas av Stortinget, og Knudsen blir anfører i offentlige prestelige markeringer mot loven.

1979: Knudsen legger ned den statlige delen av sin stilling, nekter å motta lønn fra staten og å utføre visse embetsplikter. Blant annet åpner han ikke post fra staten lenger.

1980: Staten under kirkeminister Einar Førde Ap) reiser avskjedssak mot Knudsen for embetsforsømmelse. Malangen herredsrett frikjenner ham og legger til grunn at abortloven er uforenlig med evangelisk-luthersk tro og i strid med Grunnloven. 

1983: Høyesterett fradømmer Knudsen sokneprestembetet, men han fortsetter som pastor for en lokal såkalt valgmenighet.

1980- og 90-tallet: Mange ulike protestaksjoner, særlig sammen med prestekollega Ludvig Nessa: Flere aksjoner med salmesang og bønn ved gynekologiske sykehusavdelinger, en symbolsk «fosterbegravelse» og små plastdukker innsmurt i ketsjup som visuelle virkemidler og under full pressedekning. Foran Stortinget kneler Knudsen ned og tømmer bukkeblod over hodet sitt. 

1987: Knudsen og Nessa danner organisasjonen Aksjon Nytt Liv.

1988: Nils Chr. Geelmuydens biografi, «En prest og en plage», kommer ut.

1994: Knudsen møter til soning i Tromsø kretsfengsel for ubetalte bøter etter aksjonene, ilagt for ordensforstyrrelse på ulike sykehus.

Sent 1980-tall: Danner sammen med prestene Per Kørner, Ludvig Nessa og Ragnar Andersen nettverket Strandebarm Prosti (senere Strandebarm prosti av Den norske kirke i eksil), senere utvidet med prestene Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo; Knudsen utnevnes som «motbiskop», en posisjon han hadde fram til 2008. 

2014: Fridtjof Kjærengs dokumentarfilm om Knudsen, «En prest og en plage», med tittel på utlån fra Geelmuydens bok, slippes. Kilde: Blant annet Wikipedia

kristenliv,en prest og en plage,premiere,børre knudsen,innenriks,tro,film