DE KRISTNE-STYRET: Initiativta
...
DE KRISTNE-STYRET: Initiativtaker Terje Simonsen (til ventre) er et selvsagt medlem i interimstyre. Han får med seg (fra venstre) Bjarne Bjelland, Erik Selle og Jan Ingvaldsen. Rebecca Negussie Skretteberg (ikke avbildet) skal også etter det Dagen erfarer også med i styret. Foto: FOTO: Dagen arkiv
De Kristne klare med interimstyre
Del
Lørdag offentliggjør trolig partiet De Kristne formelt navnene på dem som skal sitte i deres aller første landsstyre.De Kristne har tillyst pressekonferanse i Moster Amfi på Bømlo lørdag formiddag. Da er det ventet at partiet vil offentliggjøre hvem som skal sitte i interimsstyret som skal fungere fram mot deres første landsmøte. Dette finner trolig sted i månedsskiftet februar-mars 2013.I mellomtiden jobbes det målrettet for å sanke inn de nødvendige 5000 underskriftene for å få partiet godkjent til neste stortingsvalgSimonsen og BjellandDagen har fått tilgang til navnene på personene som har sagt ja til å sitte styret.Som et selvsagt medlem er initiativtaker Terje Simonsen (51) som i høst også ble 2. varamann til kommunestyret i Bømlo, selv om han var satt opp på sisteplass på det nye kristne partiets liste. Han har 12 års erfaring som journalist og er nå fotballagent.Med seg i styret får han etter det Dagen erfarer disse personene: Bjarne Bjelland, Erik Selle, Rebecca Negussie Skretteberg og Jan IngvaldsenBjelland (57) er politimann og tidligere bystyrerepresentant for Kristelig Folkeparti i Stavanger i to perioder. Han meldte seg ut av KrF i november 2011 fordi han ikke lenger kunne identifisere seg med «den kursen partiet har valgt». Han er blant annet sterkt engasjert i edruskapspolitiske spørsmål.Erik Selle (46) har inntil nylig jobbet som rådgiver i Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) og er en profilert Israel-talsmann. Han er pastor i pinsemenigheten Bærumskirken som han grunnla for ti år siden. Han har tidligere sittet en periode i kommunestyret i Bærum for Høyre. Han har også vært medlem av Fremskrittspartiet.Rebecca Negussie Skretteberg (41) er opprinnelig fra Etiopia. Hun bor i Nedre Eiker og jobber som miljøterapeut i Drammen kommune, har tidligere vært rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og blant annet jobbet for TV Visjon Norge. Hun er særlig opptatt av flyktning- og innvandringspolitikk.Jan Ingvaldsen (59) er rektor på Østerbo videregående skole på Evangeliesenterets hovedkvarter ved Halden. Ingvaldsen er oppvokst på Moster på Bømlo, i partigründer Terje Simonsens nærmest nabolag. Ingvaldsen har i mange år vært både forkynner og bestyrer i Evangeliesenteret.

FAKTA: De Kristne

  • Partiet De Kristne oppsto i fjor Bømlo, Hordaland, KrF-leder Knut Arild Hareides hjemkommune.

  • Partiet kom inn med to representanter i kommunestyret. Blant dem partigründer Terje Simonsen.

  • De Kristne mener mange velgere ikke lenger ser KrF som et anternativ, men går gjerne i allianse med KrF om mulig hvis partiet blir representert i Stortinget etter valget 2013.- Vi må ha folk som kan gå inn i debatter med hvem som helst når som helst, kommenterer Simonsen til Dagen om valget av styremedlemmer i forkant av offentliggjøringen av interimsstyret. Når de fem kommer sammen for første gang i helgen, er dette et første steg.Simonsen ønsker en utvidet gruppe på ni medlemmer etter hvert.Samler underskrifterDannelsen av et interimstyret er den første formaliseringen av De Kristne på landsbasis.I etterkant er det planer om en turné rundt i landet der man skal møte grasrota og samle underskrifter slik at partiet kan bli formelt registrert. Før 22. juli-terroren var De Kristne Godt i gang med innsamling av de 5000 underskriftene som må til for at partiregistreringen skal være gyldig.Arbeidet startet i mai i fjor og må være i mål i løpet av et år for at partiet skal kunne stille liste til stortingsvalgetSimonsen er optimistisk og tror en spurt de neste to-tre månedene skal bringe arbeidet havn.- Vi var omtrent halvveis allerede i juli, og vi har kanskje et par tusen underskrifter igjen, sier Simonsen til DagenArbeider med programDe Kristne har en stund jobbet med å utforme et politisk program. I helgen, i forbindelse med at interimstyret møtes og medlemmenes navn offentliggjøres, skal det arbeides intensivt med dette.Vårt mål er ikke å konkurrere med KrF, men å danne en så stor kristen allianse som mulig på Stortinget. Sammen med KrF kan vi bli større enn KrF har vært alene, sier Simonsen og viser til at dette nå er tilfellet i Bømlo kommunestyre. DAGEN