YRKE: Asveig Marie Jellestad er snart ferdig utdanning industridesigner og har lederambisjoner innenfor sitt yrke. Foto: Nikolai Martens Låstad

Trener opp frimodige samfunnsledere

Asveig Marie Jellestad har ambisjoner om å bli en leder som kjennetegnes av integritet, medmenneskelighet og sannhet.

Som et ledd i det har hun tatt et ledertreningsprogram i regi av Tankesmien Skaperkraft. Der har hun blitt bedre kjent med seg selv, og med andre ledertyper.

Strekke seg

Daglig leder, Hermund Haaland sier at de ønsker å inspirere kristne ledere til å leve utenfor komfortsonen, ved å strekke seg etter å løse samfunnsutfordringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hvilke tenker du på da?

– Det kan være menneskehandel, korrupsjon eller andre ting. Det er mye å ta tak i. Vi ønsker å finne ut hvordan man som kristen leder kan arbeide mot de negative trendene i Norge, sier han.

Skaperkraft inviterer denne måneden til et ledertreningsprogram som strekker seg til april neste år. Asveig Marie Jellestad er en av dem som har gått på kurset, og som anbefaler det til andre kristne. Hun er snart ferdig utdannet som industridesigner og har lederambisjoner innenfor sitt yrke.

– Tankesmien går veldig grunnleggende inn i hvordan du tenker som leder. De tar for seg hvordan din personlighet og dine grunnleggende verdier går hånd i hånd med lederrollen. Vi går gjennom en del personlighetstester, det er spennende, for du blir godt kjent med deg selv.

– Noen tenker kanskje at det er en konflikt mellom det å være kristen, og å være leder. Man vil ikke prakke kristentroen på andre, og gjemmer den kanskje litt bort, fordi man ønsker å fremstå som profesjonell. Men alle har en personlighet som gjør deg til den du er, den kan du ikke ta bort. Da blir du en robot, argumenterer Jellestad.

Ønsker større tillit

Hun mener det har vært noen år der kristne ledere har «gjemt seg litt bort» i samfunnet, men ser tendenser til at flere begynner å komme på banen.

Haaland legger vekt på fire momenter i det kommende ledertreningsprogrammet.

– For det første ønsker vi at de som er med skal se hvem Gud har skapt dem til å være, og ha det som perspektiv i arbeidet de skal gjøre. Etter det kan vi sette dem i stand til å lede andre. Da har vi fokus på konflikthåndtering og andre ting som utgjør den praktiske delen av kurset. Det tredje momentet blir å lede de i samfunnet, og vise hvordan de kan lære å avklare samfunnsbehov.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han nevner en ung sykepleierstudent som eksempel. I stedet for å bare tenke at en er ansatt i et helseforetak, så kan en i stedet begynne å tenke på behovene som er i helsesektoren.

– Vi ønsker å lære dem til å se samfunnsutfordringer. Det er de tre ledelsesaspektene med kurset. I tillegg skal vi se på Jesus som rollemodell for lederskap. Hva det er med Jesus som leder vi kan ha som ideal for lederskap resten av livet, spør Haaland.

Arven etter Hauge

Han forteller at veldig mange kristne er begeistret for Jesus i tenårene og gjennom studietiden, men han ser en tendens til at troen kjølner når en får familie og skal ut i arbeidslivet.

Skaperverk prøver etter beste evne å istandsette unge ledere til å se en måte å følge Jesus på også gjennom 30-årene og 40-årene.

– Vi forsøker å bygge den broen, fra studietiden over til voksenlivet. For at de skal beholde troen og for å se at det er relevant inn i karriere og ledelse i samfunn og arbeidsliv.

Haaland ønsker gjennom arbeidet å gjenoppvekke drivkraften som lå i haugianerne, som i sterk grad påvirket det norske samfunnet i sin tid.

– Som kristne har vi overtatt arven etter haugianerne til å bygge bedrifter og ivareta samfunnet, forteller daglig leder i tankesmien Skaperkraft.

For mange valg

Ledertreningsprogrammet tar også opp praktiske problemstillinger, som valg av yrke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Unge mennesker i dag har veldig mange valgmuligheter når de skal velge utdanning og arbeid. Mange sliter med å finne riktig retning. Her ønsker også tankesmien å være til hjelp, sier han.

– Mange oppsøker oss fordi de trenger å spisse fokuset. Jeg opplever at vi er flinke på å hjelpe til der. Den mer givende siden av kurset, synes jeg, er å tenke på samfunnsbehovene, og ikke bare egen karriere.

Les også
Hvordan få bedre ledere i menigheten?Menighetsdoktorer i Dagen
Les også
Hvordan få flere engasjerte ledere?Menighetsdoktorer i Dagen