STORT SETT BRA: Sigmund Kristoffersen er leder av Lederrådet i Pinsebevegelsen. Han mender det stort sett står bra til med muligheter fo rkvinner til å ta lederskap.

Savner en strategi for kvinner

– Vi har ingen strategi for å få flere kvinner inn i ledende stillinger i pinsebevegelsen, sier lederen for Lederrådet, Sigmund Kristoffersen, til Dagen.

Det er noe han og rådet ønsker å gjøre noe med.

Selv om pinsebevegelsen tillater kvinner å inneha en hvilken som helst posisjon i bevegelsen er det for eksempel bare en kvinne som sitter i det nasjonale Lederrådet. Medlemmene i Lederrådet blir valgt av valgkomiteen, som for øyeblikket ledes av en kvinne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– At vi bare har en kvinne i Lederrådet er en tilfeldighet, mener Kristoffersen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Vanskelig noen steder

Pinsebevegelsen i Norge er kongregasjonalistisk, det vil si at hver menighet grunnleggende sett styrer seg selv. I hvilken grad kvinner kommer til i de enkelte menighetene er altså opp til de lokale lederrådene.

– Mitt inntrykk er at kvinner kommer til på lik linje med menn i de aller fleste menighetene, men det fins unntak. Noen steder har man en kultur som gjør det vanskeligere for kvinner, forklarer Kristoffersen.

Pinsebevegelsen har siden starten sluppet kvinner til på talerstolen og er blant de kirkesamfunnene hvor kvinnene har hatt størst frihet. Likevel har det tatt tid for bevegelsen å etablere en kultur der kvinner ikke bare kan tale, men også lede menigheter.

– Det er mange flere kvinner som er pastorer nå enn tidligere. Det er kvinner i eldsterådene og lederrådene, og vi har en kvinnelig redaktør i Korsets Seier, sier Kristoffersen.

Han tror ikke kvotering av kvinner er veien å gå.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi ønsker at de med best kompetanse skal inneha stillinger, sier lederen.

Strategi til sommeren

En strategi for å tilrettelegge for kvinner er likevel noe Kristoffersen savner.

– Kanskje vi burde hatt et kvinnenettverk i pinsebevegelsen, sier Kristoffersen.

Årskonferansen til sommeren skal behandle temaet. Det betyr at et kvinnenettverk kan bli en realitet til høsten som del av en større strategi for kvinner i pinsebevegelsen.

Les også
Sett av politikkenLikestilling
Les også
– Sårbarhet og svakhet skaper nærhetLed15
Les også
Pinsebevegelsen inne til serviceLed15
Les også
Hvem er vi som pinsebevegelse?Led15
Les også
Pinse til alleLed15