NY JOBB: Kristine Gangstø Byrkjedal blir leder for NLM-ung på Sørlandet.

Kristine (29) blir barne- og ungdomsleder i NLM

#arbeidsdagen: Kristine Gangstø Byrkjedal skal lede Norsk Luthersk Misjonssambands barne- og ungdomsarbeid på Sørlandet.

Kristine Gangstø Byrkjedal er ansatt som Ung-leder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Region sør. Som leder for NLM ung vil hun ha det overordnede ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet i regionen som dekker Agder og Telemark.

29-åringen kommer opprinnelig fra Bergen, men har bodd flere år i Kristiansand. Hun er utdannet sosionom og fullfører for tiden en master i spesialpedagogikk.

Byrkjedal sier til Dagen at hun selv var aktiv gjennom barnelag, idrettslag og leirer i oppveksten og har opplevd at slike fellesskap er viktig for gudstro og personlighetsutvikling.

– Ungdommer i dag har andre muligheter og utfordringer enn for bare 10-15 år siden, og jeg håper vi klarer å møte barn og unge på deres banehalvdel i formidling, tematikk og plattform – digital eller ei, sier den ferske barne- og ungdomslederen.

Regionleder Livar Veggeland peker på Byrkjedals engasjement og evne til å se muligheter fremfor utfordringer som en styrke i stillingen.

– Vi ofte er for «gode» til å se utfordringene og motstanden mot kristen tro. Men vi har flere muligheter enn vi aner, og de må vi ta, sier Veggeland.

----------

Arbeidsdagen er Dagens nye spalte om nyansatte i Kristen-Norge. Har du fått ny jobb?Tips oss gjerne.