Dødsstraff for å konvertere i Afghanistan

Taliban-regimet i Afghanistan har erklært at de vil henrette alle som konverterer til kristendom eller jødedom. Kristne i landet lever i skjul.

Den øverste leder av Afghanistans herskende Taliban-milits har sendt ut en advarsel om at hans regime vil benytte dødsstraff for alle som går over til en annen trosretning, ifølge meldinger Norsk Misjon i Øst har mottatt.

Over Radio Shariat erklærte Taliban-lederen Mullah Mohammed Omar at alle afghanere som bekjenner seg til kristendommen eller jødedommen, vil bli henrettet. Kristne i Afghanistan har levd i skjul siden Taliban tok over.

KPK