- Det er valgordningen som gjør at Høyre og Frp får sånn kraftig uttelling i mandater slik at de nå nesten har flertall i Stortinget, forklarer valgforsker Frank Aarebrot.

Dette underlige fenomen fremtrer ifølge professoren i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til tross for at hverken Høyre eller Frp har gjort store innhugg i velgermassen til sin fordel. Høyre går ikke frem med mer enn 0,8 prosentpoeng sammenlignet med september og Frp går sågar tilbake med et halvt prosentpoeng.

Tar fra sentrumspartiene
- De borgerlige sentrumspartiene går derimot tilbake. Selv om hverken Kristelig Folkeparti eller Venstre går tilbake så mye som to prosent, og deres tilbakegang dermed ikke kan sies å være signifikant, gir dette seg likevel ganske kraftig utslag i mandater. KrF mister «dyre» førstemandater, mens Høyre får  «billige» andremandater. I denne målingen er det høyrepartiene som scorer på sentrumspartienes bekostning. Det er altså valgordningen som gjør disse utslag i høyre-sidens favør, og ikke som følge av bevegelser i velgermassen, konstaterer Aarebrot.
Ifølge Aarebrots analyse er den eneste bevegelse i velgermassen i denne målingen, blant partiene på venstresiden.
- Når man trekker fra SVs tilbakegang, går regjeringspartiene frem med 2,5 prosentpoeng. Det er altså regjeringspartiene som paradoksalt nok har styrket seg i folkemeningen, men ikke i  Stortinget, konkluderer valgforsker Frank Aarebrot.
@Kreditering:DAGEN