OLJE-NEI: KrFs programkomité f
...
OLJE-NEI: KrFs programkomité foreslår å stanse tildelingene av nye oljeletingskonsesjoner på norsk sokkel. Foto: Marit Hommedal / NTB
leder
Null effekt for klimaet
Del
Det er ikke verdens klima som tjener på at Norge avvikler sin oljeindustri. Vinnerne blir Vladimir Putin og saudiske sjeiker.

Som det fremgår på reportasjeplass her i Dagen er det et gryende oljeopprør på gang i KrFs sterkeste fylke, Rogaland. Lokale partitopper er lite fornøyd med at programkomitéen nå foreslår at KrF skal gå inn for å stanse tildelingen av nye oljelisenser.

I utkastet til nytt partiprogram heter det at det kun skal letes etter olje og gass på allerede eksisterende felt. Det slås også fast at «oljeeventyret er i en sluttfase».

Vi har stor forståelse for den motstanden et slikt forslag møter på sørvestlandet. Der er man med god grunn stolte over hva petroleumsvirksomheten har har bidratt med av lokal og nasjonal verdiskapning.

En slik begynnende avvikling av oljeindustrien, som KrF-forslaget i realiteten innebærer, vil mildt sagt være et krevende budskap å selge på valgstand i Stavanger, på Karmøy og på Jørpeland.

Og ikke bare der, forresten. KrF har noen av sine sterkeste områder opp langs hele vestlandskysten, altså nettopp de områdene som vil bli hardest rammet av denne typen næringsfiendtlige vedtak.

Faren er at man igjen sitter i Oslo, der KrF-oppslutningen ifølge siste meningsmåling nå måles i promille og ikke prosent, og planlegger politikk som svekker oppslutningen i de delene av landet der partiet faktisk har gode muligheter for stortingsrepresentasjon.

Symptomatisk i så måte er det at olje- og KrF-fylket Rogaland ikke en gang er representert i programkomiteen.

Bedre blir det heller ikke av at det komiteen har produsert, i realiteten er symbolpolitikk totalt uten klimagevinst.

KrFs forslag vil ikke spare en eneste kilo CO2 i utslipp. Det vil bli utvunnet akkurat like mye olje i verden også om Norge slutter å lete og utvinne.

For andre aktører tar mer enn gjerne over Norges andeler på det internasjonale olje- og gassmarkedet.

Hvis vi ensidig begynner å skru igjen oljekranene våre, vil det bare medføre større geopolitisk innflytelse for land som Russland og de muslimske petrodiktaturene rundt Golfen. Det er Vladimir Putin og saudiske sjeiker som vil tjene på en slik politikk, ikke verdens klima.

Faktisk kan den totale miljøeffekten vise seg å bli negativ. For i et slikt scenario vil oljen bli fremskaffet på en mer forurensende måte. Norsk oljeindustri er jo som kjent den mest miljøvennlige og sikreste i verden.

Hvis man virkelig skal få ned bruken av fossilt brensel, ikke bare bytte ut hvem som produserer det, må man begynne i den andre enden.

Da er det ikke tilbuds-, men etterspørselssiden man bør fokusere på. Slik vi faktisk gledelig nok har gjort her i Norge ved å klare å elektrifisere bilparken i et høyere tempo enn noe annet sted på kloden.

Programkomiteens forslag vil føre til økt arbeidsledighet, industridød og en svekket velferdsstat i Norge, samtidig som verdens klimautslipp fortsetter nøyaktig som før. I tillegg vil KrF få et forklaringsproblem overfor mange velgere i partiets kjerneområder.

Forslaget bør legges i en skuff. Og nøkkelen kan med fordel kastes, den også.

Vebjørn Selbekks datter arbeider som kommunikasjonsrådgiver i KrF.

leder,lederartikkel,vebjørn selbekk,olje,oljeindustrien,klimakrisen,vladimir putin,russland,krf,rogaland