«Over hele Kina er kirker blit
...
«Over hele Kina er kirker blitt stengt det siste halvåret», skriver Dagen på lederplass. Bildet viser en av dem. Foto: Bitter Winter
leder
Bruker pandemien til å kneble troen
Del
Å ty til vikarierende unnskyldninger for å kneble trosfriheten, er en kunst mange undertrykkende regimer mestrer til fulle.

Bare se på Kina. Kampen mot terror er blitt brukt for alt det er verdt for å ramme annerledes troende. Nå har de funnet et nytt påskudd: Covid-19.

Over hele Kina er kirker blitt stengt det siste halvåret. Da pandemien rammet, trodde mange menighetsledere at de skulle få et pusterom. At myndighetene skulle lette presset, fordi de hadde viktigere ting fore enn å jakte fredelige kristne.

Den gang ei. Selv under den mest kritiske fasen av pandemien har myndighetene fortsatt å rive kors og stenge kirker – nettopp med Covid-19 som påskudd.

Dette blir dokumentert i en ny rapport, utgitt av den britiske trosfrihetsorganisasjonen Christian Solidarity Worldwide (CSW) og omtalt i Dagen mandag.

Blant dem som er rammet er Xingguang Church, en husmenighet i kystprovinsen Fujian, sørøst i Kina. Menigheten har lenge vært under press fra lokale myndigheter, som krever at de skal bli en Tre Selv-menighet, altså innordne seg statlige reguleringer.

Menigheten, som møtes i en privat leilighet, har nektet å la seg registrere. Da et drøyt dusin av medlemmene var samlet til gudstjeneste søndag 3. mai, ble huset omringet av nær 200 politifolk og representanter for lokale myndigheter.

Ifølge CSW-rapporten ble kirkegjengere dratt ut på gaten og banket opp, mobiltelefoner ble beslaglagt og vinduer og inventar ødelagt.

At en liten gruppe kristne skal bli møtt med slik brutalitet og et så massivt politioppbud, fremstår absurd og uforståelig. Likevel er ikke hendelsen enestående.

«Flere tusen kirker er stengt siden myndighetene begynte sin tilstramming overfor kristne i 2012-2013», sier faglig leder i Åpne Dører, Ole Petter Erlandsen, til Dagen.

Ifølge Bitter Winter, et italienskbasert magasin for trosfrihet, har omfanget av kirkestenginger økt første halvår av 2020. Ikke bare fysiske møter, men også digitale gudstjenester er blitt avbrutt.

I tillegg vokser bekymringen for påvirkning av forkynnelsen og overvåkning av troende. Kinas bruk av avansert overvåkningsteknologi er en trussel for trosfriheten til alle religiøse grupper i landet.

Så kan en lure på hvorfor Kina bruker så store ressurser på å kneble kristne og andre troende. Historisk har kinesiske makthavere vært opptatt av å kontrollere alle som kan tenkes å true stabiliteten i det enorme riket.

Dagens intensive satsing på overvåkning av egne innbyggere, viser at ønsket om kontroll ikke har avtatt. I et regime der president Xi Jinping krever absolutt lydighet, vil kristne som insisterer på å lyde Gud mer enn kommunistpartiet, alltid virke provoserende.

Kinesiske kristne har alltid funnet en vei gjennom forfølgelsen. Det er et mektig vitnesbyrd om evangeliets kraft.

Likevel må vi ikke tenke at kineserne er en type mirakelkristne som klarer seg selv. I den nevnte CSW-rapporten forteller kilder i Kina at livet i mange byer er i ferd med å vende tilbake til normalen, men at kirkene fremdeles er stengt.

Nå frykter mange at det skal bli vanskelig å møtes også etter pandemien.

Da er det viktig at den verdensvide kirke står sammen med dem i bønn, gir praktisk hjelp der det er mulig og oppfordrer våre myndigheter til å bruker tilgjengelige kanaler for å fremme respekt for trosfriheten i Kina.

leder,lederartikkel,koronaviruset,korona,forfulgte kristne,kina,trosforfølgelse,trosfrihet,ole petter erlandsen,åpne dører