Kristen misjon er et sensitivt
...
Kristen misjon er et sensitivt tema i Israel. Foto: Illustrajonsfoto: Berit Keilen, NTB Scanpix
Leder
Den israelske misjonsmotstanden
Del
Det kan være mulig å forstå motstanden mot misjon i Israel. Men den bør ikke aksepteres.

Den internasjonale kristne TV-stasjonen GOD TV er i trøbbel i Israel. For tre måneder siden lanserte det amerikanskeide fjernsynsnettverket en egen hebraisk-talende kanal. Nyskapningen, som heter Shelanu TV, ble umiddelbart møtt med protester fordi mange oppfattet kanalen som et kristent misjonsfremstøt mot Israels jødiske befolkning.

Og de kritiske reaksjonene fikk faktisk støtte helt til topps i israelsk politikk. Kommunikasjonsminister David Amsalem anklaget Shelanu TV for å være «en misjonskanal» som prøver å omvende jøder til kristendommen.

Nå er konfliktnivået skrudd enda ett hakk opp ved at myndighetene har trukket tilbake sendelisensen til Shelanu TV. Den israelske kabeldistributøren Hot har fått syv dager på seg til å fjerne den kristne kanalen.

Den formelle begrunnelsen er at Shelanu TV angivelig driver i strid med den konsesjonssøknaden de opprinnelig sendte inn. Asher Bitton, som leder for den israelske tilsynsmyndigheten for kringkasting, hevder overfor Jerusalem Post at kanalen ikke har opplyst om at den skal sende misjonerende programmer beregnet på jøder. Han hevder at kanalen fikk sin lisens basert på at den skulle ha et programtilbud rettet mot Israels kristne minoritet.

GOD TV hevder imidlertid at det står helt entydig i den godkjente konsesjonssøknaden at «kanalen vil sende kristent innhold på hebraisk rettet mot det generelle israelske samfunn». De mener at det er press fra politisk hold som har ført til at de nå nektes å sende sine programmer.

Det er ikke noe nytt at misjonsvirksomhet - enten den foregår analogt i møte mellom mennesker eller digitalt i form av TV-signaler - møter motstand i israelske og jødiske miljøer. Israel har ikke noe allment misjonsforbund i sitt lovverk, men misjon rettet mot barn og betalte konverteringer er forbudt.

Vi mener det er viktig å forstå bakgrunnen for denne misjonsskepsisen. For det første er jødedommen en ikke-misjonerende religion. Dermed finnes det allerede i utgangspunktet svært liten forståelse for konseptet om at man skal prøve å omvende noen til en annen tro enn den de er oppvokst med. De store forbrytelsene som er begått mot det jødiske folk i kristendommens navn opp gjennom historien, hører også med i dette bildet.

Men den aller viktigste innsigelsen handler om jødisk selvforståelse og bevisstheten om at man er en forholdsvis liten og utsatt minoritet. Ganske mange jøder ser på misjon som en slags form for antisemittisme. Det betraktes som et forsøk på utryddelse av jøder med religiøse midler, altså ved at jøder som konverterer opphører å være jøder og i stedet blir kristne.

Likevel, avgjørelsen om ta den kristne TV-kanalen av lufta er en beslutning vi er svært kritiske til. Demokratiargumentet er et av de beste argumentene for staten Israel. Det er det demokratiske styresettet og borgernes demokratiske rettigheter som skiller Israel så klart fra de arabiske diktaturene som omgir nasjonen.

Vi vil med stort alvor minne om at full religionsfrihet er en viktig bestanddel av ethvert fullverdig demokrati. Den inkluderer retten til å forkynne og retten til å skifte tro.

misjon,god tv,israel,david amsalem,jødedom,jødisk,jøder