BLOND: Jesus fremstilles ofte
...
BLOND: Jesus fremstilles ofte med europeiske trekk. Som her på Petersplassen i Roma. Foto: Alessandra Tarantino, AP/NTB scanpix
leder
La Jesus-statuene stå
Del
Frelseren var neppe blek, blåøyd og blond. Men ikke ødelegg Jesus-kunsten for det.

I rekken av statuer som skal rives og fjernes har turen nå kommet til Jesus Kristus. I hvert fall hvis vi skal tro den fremtredende Black Lives Matter-aktivisten Shaun King.

På Twitter oppfordrer han sine 1,2 millioner følgere til rive ned statuer av «den hvite europeeren som de påstår er Jesus». Og det er ikke bare Jesus på sokkel Shaun King vil ha vekk.

«Alle veggmalerier og glassmalerier av den hvite Jesus, hans europeiske mor og deres hvite venner bør også ned», skriver den innflytelsesrike aktivisten i meldingene som har skapt stor oppmerksomhet i internasjonale medier de siste dagene.

Shaun King mener at de kunstneriske fremstillingene av Jesus som hvit, er rasistiske. Ifølge ham representerer de en hvit-overmakt-tenkning som bidrar til å undertrykke mennesker med annen hudfarge.

Nå skal vi gi Shaun King rett i en ting. De mange avbildningene av Kristus som en blåøyd, blond europeer stemmer nok dårlig med det utseende tømmermannen fra Nasaret hadde. En jøde, født og oppvokst i Midtøsten for 2000 år siden så neppe ut slik italienske renessansemalere har forestilt seg ham.

Javisst er europeisk, kirkelig kunst full av det vi i dag vil kalle etnosentrisme - altså tendensen til å sette seg selv og sin egen kultur i sentrum. Og selvfølgelig kan det fenomenet oppleves ekskluderende.

Men det er faktisk også mulig å tolke disse tendensene på en mer positiv måte, slik tidligere biskop Tor B. Jørgensen er inne på i Dagen.

Ulike kulturer skaper seg egne forestillinger om Jesus nettopp på grunn av det sterke, universelle preget som gjennomsyrer det kristne frelsesbudskapet.

Alle mennesker kan identifisere seg med Kristus. Han er for alle, alltid, til alle tider. Og derfor er heller ikke den vestlige kristenheten alene om å skape en kunstnerisk fremstilling av Jesus i sitt eget bilde.

Dessverre drukner denne for så vidt viktige debatten om kristen kulturrelativisme totalt i de voldelige, destruktive overtonene som Shaun Kings budskap har.

For oss er hans oppfordring om å ødelegge kristne kunstverk et uttrykk for at deler av Black Lives Matter-bevegelsen kan være på vei i en totalitær retning.

Å rense kunsten - bokstavlig ødelegge den - for å gjøre den politisk akseptabel er jo et fenomen vi kjenner fra noen av historiens verste totalitære regimer: Stalins Sovjet, Hitlers Tyskland, Maos Kina og Pol Pots Kambodsja.

60-tallets store borgerrettsbevegelse fant sin åndelige grunnlag i det kristne budskapet om frihet og alle menneskers likeverd. Men det har også hele veien eksistert en annen og mye mer ubehagelig understrøm i den antirasistiske bevegelsen.

For hver pasifistiske Martin Luther King finnes det også en Malcolm X som sverger til en helt annet ideologi (i hans tilfelle islam) og går inn for å bruke voldelige midler.

Hvilken retning som vil seire denne gangen er foreløpig for tidlig å si. Men de militante signalene som nå kommer fra sentrale ideologer i bevegelsen er ikke akkurat beroligende.

Nei, Jesus var ikke europeer, men det er ingen grunn til å ødelegge kunstverk, glassmalerier og statuer av ham.

vebjørn selbekk,leder,lederartikkel,jesus,rasisme,george floyd,black lives matter,shaun king,martin luther king,islam